Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
M 13(15) Gunnar Johansson 64.06 (Stefan Johansson 45.12)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 34  709  3.12-10  4.5      709  3.12-10  4.5       2.20 3.3 MM 
 2 35  541  6.36-14 12.2 0.40  1,250  9.48-11  7.8   -DS 3  3.59 7.4 Lar
 3 36  125  2.40-11 21.3     1,375 12.28-10  9.1   +AS 1  2.12 17.6 MM 
 4 37  397  7.26-14 18.7     1,772 19.54-11 11.2   -AS 3  5.00 12.6 NL 
 5 38  683  7.37-11 11.2     2,455 27.31-10 11.2   +DS 2  5.07 7.5 Ste
 6 39  269  5.35-12 20.8     2,724 33.06-10 12.2       3.12 11.9 HS 
 7 40  160  2.34-11 16.0     2,884 35.40-10 12.4       1.18 8.1 Lar
 8 41 1,195 13.27-14 11.3 1.40  4,079 49.07-10 12.0   +BS 2  7.58 6.7 EJ 
 9 42  205  2.49-13 13.7     4,284 51.56-10 12.1   +BS 2  1.41 8.2 Ste
10 43  511  5.53-13 11.5     4,795 57.49-12 12.1   -BS 2  4.10 8.2 MM 
Mål    554  6.17-12 11.3     5,349 64.06-13 12.0       4.00 7.2 DS 
5,349 64.06-13 12.0 2.20 40.57 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MM -2-HS-4-Ste-3-PI-0-NL-9-IW-3-Jen-2-Lar-9-PS-20-GJ -53-DS-6-AS-7-GE-58-BS-192-EJ 2 HS -2-Ste-0-MM-6-PI-0-NL-5-IW-5-Lar-0-Jen-52-PS-131-DS-3-GJ -11-AS-1-GE-20-BS-299-EJ 3 MM -4-HS-9-PI-5-Jen-1-Ste-1-NL-2-Lar-6-IW-67-PS-135-GJ -13-AS-16-BS-8-GE-20-DS 4 MM -6-HS-9-PI-1-NL-5-Ste-4-Jen-12-Lar-7-IW-90-PS-237-AS-1-GJ -7-GE-3-BS-18-DS 5 MM -19-Ste-3-NL-11-PI-18-Jen-18-HS-13-Lar-8-IW-109-PS-321-GJ -10-DS-6-AS-119-GE-5-BS 6 HS -6-MM-7-PI-18-Ste-6-Lar-7-IW-1-Jen-29-NL-71-PS-449-GJ -77-AS-3-DS-21-GE-5-BS 7 HS -3-MM-17-Ste-2-Lar-2-PI-10-Jen-1-IW-57-NL-136-PS-427-GJ -71-BS-2-GE-105-DS-8-AS 8 EJ -663-HS-17-PI-2-MM-15-Ste-10-Jen-33-Lar-9-IW-153-NL-221-PS-427-GJ -14-BS-5-GE-57-AS-92-DS 9 EJ -485-HS-3-MM-5-Ste-12-PI-26-Jen-54-Lar-12-IW-144-NL-231-PS-442-GJ -8-BS-3-GE-84-AS-40-DS 10 EJ -251-MM-4-HS-5-Ste-41-PI-13-Jen-52-Lar-35-IW-250-NL-119-PS-495-BS-9-GE-6-GJ -74-AS-3-DS