Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 22(26) Marcus Hansson Herrestads AIF 59.00 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.21  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 43 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330 10.47-22 -46 32.7 6.20   330 10.47-22 -46 32.7       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  6.29-20 -40 21.6 3.10   630 17.16-22 -43 27.4       2.29 8.3 JEr
 3 137  290 11.45-25 -56 40.5 9.10   920 29.01-22 -48 31.5   +BLj1  1.56 6.7 SSa
 4 102  490 13.41-23 -43 27.9 9.10  1,410 42.42-23 -48 30.3   +BLj1  3.26 7.0 DBe
 5 110  290  3.28-5 -8  12.0     1,700 46.10-22 -46 27.2   -BLj1  2.26 8.4 JEr
 6 115  380  2.57-9 -15  7.8     2,080 49.07-22 -46 23.6       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  4.59-22 -41 13.8 1.50  2,440 54.06-22 -45 22.2       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  3.09-19 -28  9.3 0.50  2,780 57.15-22 -43 20.6       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.12-9 -12  6.3     2,970 58.27-21 -42 19.7   +KMi1  0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.33-18 -30  4.6     3,090 59.00-22 -43 19.1   +KMi1  0.25 3.5 JEn
3,090 59.00-22 -43 19.1 30.30 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AKa-24-MHa-19-MWe-15-DBe 2 3 MHa-5-BLj 4 MHa-6-BLj 5 BLj-11-MHa 6 7 8 9 MHa-5-KMi