Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 4(26) Marcus Westberg OK Älgen 30.08 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.27  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 5 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  5.06-12 -19 15.5 1.00   330  5.06-12 -19 15.5   +DBe1  3.21 10.2 DBe
 2 131  300  3.15-8 -8  10.8 0.20   630  8.21-10 -14 13.3       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  2.13-2 -2  7.6      920 10.34-6 -7  11.5       1.56 6.7 SSa
 4 102  490  5.32-9 -12 11.3 1.20  1,410 16.06-6 -8  11.4       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  3.33-7 -11 12.2 0.40  1,700 19.39-4 -5  11.6       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  2.49-8 -13  7.4 0.20  2,080 22.28-4 -5  10.8       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  3.20-7 -10  9.3 0.20  2,440 25.48-3 -4  10.6       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.46-13 -18  8.1 0.40  2,780 28.34-4 -5  10.3       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.06-4 -4  5.8     2,970 29.40-4 -5  10.0       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.28-6 -8  3.9     3,090 30.08-4 -5  9.8       0.25 3.5 JEn
3,090 30.08-4 -5 9.8 4.40 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AKa-24-MHa-19-MWe-15-DBe 2 DBe-30-MWe-19-CTa-23-AKa-22-BJo 3 MWe-27-DBe 4 5 6 7 8 9