Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 18(26) Andreas Karlsson Herrestads AIF 47.11 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.25  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 30 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  6.23-18 -35 19.3      330  6.23-18 -35 19.3       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  4.40-15 -27 15.6      630 11.03-14 -27 17.5       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  3.42-18 -27 12.8      920 14.45-15 -25 16.0   -BJo1  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  8.12-16 -26 16.7     1,410 22.57-14 -21 16.3       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  5.55-16 -33 20.4     1,700 28.52-15 -24 17.0       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  4.02-25 -45 10.6     2,080 32.54-16 -24 15.8       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  7.22-26 -53 20.5 1.30  2,440 40.16-17 -28 16.5       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  5.11-23 -48 15.2 1.00  2,780 45.27-18 -30 16.3       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.10-6 -9  6.1     2,970 46.37-18 -30 15.7       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.34-21 -36  4.7     3,090 47.11-18 -30 15.3       0.25 3.5 JEn
3,090 47.11-18 -30 15.3 2.30 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AKa-24-MHa-19-MWe-15-DBe 2 DBe-30-MWe-19-CTa-23-AKa-22-BJo 3 KHo-26-CTa-22-BJo-11-AKa 4 5 6 7 8 9