VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 11(20) Maria Tryggö 57.48 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 18.15.02 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.38-4  12.5      370  4.38-4  12.5       3.48 10.3 Lar
 2 32  370  7.46-13 21.0 2.40   740 12.24-8  16.8       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  7.44-15 19.3 2.10  1,140 20.08-10 17.7       4.07 10.3 Lar
 4 46  460 10.12-20 22.2 4.10  1,600 30.20-16 19.0       4.30 9.8 PA4
 5 60  940 12.49-7  13.6     2,540 43.09-13 17.0       9.33 10.2 MS2
 6 54  620 10.37-10 17.1 0.30  3,160 53.46-10 17.0       7.31 12.1 PA4
Mål    400  4.02-15 10.1     3,560 57.48-11 16.2       2.37 6.5 Gus
3,560 57.48-11 16.2 9.30 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AJ9-18-MT2 2 AJ9-39-MT2 3 4 5 6