VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 7(20) Adam Johansson 52.26 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 18.13.51 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.31-9  14.9 0.30   370  5.31-9  14.9       3.48 10.3 Lar
 2 32  370  7.25-11 20.0 2.20   740 12.56-10 17.5       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  5.30-8  13.8     1,140 18.26-7  16.2       4.07 10.3 Lar
 4 46  460  5.50-4  12.7     1,600 24.16-4  15.2       4.30 9.8 PA4
 5 60  940 13.39-11 14.5 0.50  2,540 37.55-6  14.9       9.33 10.2 MS2
 6 54  620 10.50-11 17.5 0.50  3,160 48.45-7  15.4       7.31 12.1 PA4
Mål    400  3.41-10  9.2     3,560 52.26-7  14.7       2.37 6.5 Gus
3,560 52.26-7 14.7 4.30 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AJ9-18-MT2 2 AJ9-39-MT2 3 4 5 6 AJ9-18-Gus