Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
VAC 19(18) Göran Jonsson 63.24 (Ander Larsson 32.41)  starttid: 17.29.13 
  Alla klasser VAC + Ö 33 (29) Martin Schagerlid 26.18
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  4.30-11 -19  7.3      620  4.30-11 -19  7.3   +LE 1  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.39-10 -17 15.6      790  7.09-10 -17  9.1   -LE 1  1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.48-16 -24  8.5     1,120  9.57-11 -18  8.9       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  6.52-15 -26 14.9 1.20  1,580 16.49-13 -23 10.6       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  6.02-15 -23 14.7 1.20  1,990 22.51-12 -21 11.5       2.53 7.0 JN 
 6 46  560 15.31-18 -29 27.7 10.00  2,550 38.22-17 -28 15.0   -SK 1  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  6.09-15 -24 12.3 0.30  3,050 44.31-17 -28 14.6       3.29 7.0 MS5
 8 58  700 16.55-18 -29 24.2 10.10  3,750 61.26-18 -29 16.4       4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.58-10 -19 14.0     3,890 63.24-19 -33 16.3       1.26 10.2 UJ 
3,890 63.24-19 -33 16.3 23.20 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA -36-Gör-10-LE 2 TA -41-LE-8-Gör 3 TA -44-LE-28-Gör 4 5 6 SK -13-Gör 7 8