Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
VAC 4(18) Sören Knuts 35.16 (Ander Larsson 32.41)  starttid: 17.44.34 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (29) Martin Schagerlid 26.18
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  3.40-1 -6  5.9      620  3.40-1 -6  5.9       2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.35-9 -16 15.2      790  6.15-3 -9  7.9       1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.37-12 -20  7.9     1,120  8.52-5 -11  7.9       1.52 5.7 MS5
 4 54  460  4.55-11 -17 10.7 0.20  1,580 13.47-7 -13  8.7       3.20 7.2 MS5
 5 55  410  4.26-5 -13 10.8 0.30  1,990 18.13-5 -11  9.2       2.53 7.0 JN 
 6 46  560  4.35-9 -14  8.2     2,550 22.48-5 -11  8.9   +Gör1  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  4.44-6 -9  9.5     3,050 27.32-5 -11  9.0       3.29 7.0 MS5
 8 58  700  5.54-4 -9  8.4 0.20  3,750 33.26-4 -9  8.9       4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.50-5 -12 13.1     3,890 35.16-4 -10  9.1       1.26 10.2 UJ 
3,890 35.16-4 -10 9.1 1.10 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 SK -13-Gör 7 8