Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC Fel(16) Göran Jonsson (Sören Knuts 55.26)  starttid: 17.47.53 Fel: 60 saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  5.23-12 -18 13.5      400  5.23-12 -18 13.5       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  7.34-13 -19 12.0     1,030 12.57-12 -18 12.6       4.30 7.1 PE 
 3 53  620 13.09-14 -21 21.2 2.30  1,650 26.06-14 -21 15.8       6.21 10.2 JH 
 4 54  460 12.40-15 -23 27.5 5.40  2,110 38.46-15 -22 18.4       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  6.43-16 -25 37.3 3.00  2,290 45.29-15 -22 19.9       2.13 12.3 HK 
 6 46  420 15.31-16 -25 36.9 9.10  2,710 61.00-16 -23 22.5       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  7.04-12 -20 16.1     3,150 68.04-16 -23 21.6       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  4.42-12 -17 21.4     3,370 72.46-15 -22 21.6       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450 15.23-15 -22 34.2 5.30  3,820 88.09-15 -22 23.1       5.55 13.1 PE 
10 60  230               4,050                 3.40 15.9 PE 
Mål    470 66.10-16 -25 140.     4,520                 3.37 7.7 JH 
4,520 154.19-15 34.1 25.50 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Gör-70-PW3 2 PW3-16-Gör 3 4 5 6 7 8 9 10