Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC Fel(16) Per Widström (Sören Knuts 55.26)  starttid: 17.50.20 Fel: 60 saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.06-7 -13 10.2      400  4.06-7 -13 10.2       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  6.08-5 -10  9.7     1,030 10.14-7 -13  9.9       4.30 7.1 PE 
 3 53  620  8.19-3 -7  13.4     1,650 18.33-4 -8  11.2       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  6.01-6 -11 13.1     2,110 24.34-3 -7  11.6       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  4.53-13 -21 27.1 2.00  2,290 29.27-4 -9  12.9       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  5.02-5 -11 12.0     2,710 34.29-4 -9  12.7       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  5.27-6 -12 12.4     3,150 39.56-4 -9  12.7       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  3.51-5 -8  17.5     3,370 43.47-4 -9  13.0       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  7.50-3 -8  17.4     3,820 51.37-4 -9  13.5       5.55 13.1 PE 
10 60  230               4,050                 3.40 15.9 PE 
Mål    470 13.37-14 -22 29.0     4,520                 3.37 7.7 JH 
4,520 65.14-14 14.4 2.00 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Gör-70-PW3 2 PW3-16-Gör 3 4 5 6 7 8 9 10