VäneRyr 2008-05-26  Banläggare: L Tång / A Nåbo
VAC 22(23) Ingemar Olsson 97.16 (Ulf Johansson 43.30)  starttid: 16.50.15 
  Alla klasser VAC + Ö 28 (29) Jörgen Hallén 41.56
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  380  5.21-21 -27 14.1      380  5.21-21 -27 14.1       2.57 7.8 PI 
 2 52  290  6.21-22 -28 21.9      670 11.42-20 -26 17.5       2.52 9.9 PI 
 3 53  590 13.13-20 -26 22.4     1,260 24.55-21 -27 19.8       5.19 9.0 PI 
 4 54  330 27.03-22 -28 82.0 17.30  1,590 51.58-22 -28 32.7       3.52 11.7 PI 
 5 55  490  6.49-17 -23 13.9     2,080 58.47-22 -28 28.3       3.02 6.2 JÅS
 6 46  500  5.39-20 -26 11.3     2,580 64.26-22 -28 25.0       2.43 5.4 UJ 
 7 57 1,000 12.48-20 -26 12.8     3,580 77.14-22 -28 21.6       6.09 6.2 SA4
 8 58  540 12.57-22 -28 24.0     4,120 90.11-22 -28 21.9   -LW 1  6.06 11.3 UJ 
 9 59  390  5.14-20 -26 13.4     4,510 95.25-22 -28 21.2   -LW 1  2.46 7.1 SA4
Mål    210  1.51-15 -20  8.8     4,720 97.16-22 -28 20.6       1.13 5.8 JH 
4,720 97.16-22 -28 20.6 17.30 36.59 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BG -65-IO2 2 IO2-186-BG-68-PI-7-SO-24-BH-41-MJ3-106-EJ-179-Lof-89-TK-107-SA4-113-AK-157-AP-132-IE-84-LW-29-JÅS-156-SK-24-TG-37-UJ-13-LE-43-BS-71-GW-66-EA-147-TA-86-LP 3 PI -150-SO-70-IO2-141-BH-3-MJ3-81-Lof-106-TK-106-SA4-13-AK-46-EJ-226-AP-149-IE-72-JÅS-155-TG-2-UJ-4-LW-6-SK-4-LE-68-BS-119-EA-105-GW-131-TA-73-LP 4 SA4-9-IE-12-JÅS-116-LE-76-BS-20-SK-8-UJ-18-TG-133-IO2-65-AP-86-EA-105-GW-10-TA-69-LW-42-LP 5 SO -199-Lof-24-MJ3-50-TK-34-BH-245-AK-120-EJ-183-SA4-18-JÅS-48-IE-114-LE-61-BS-18-SK-30-TG-51-UJ-254-EA-22-IO2-124-AP-52-GW-33-LP-26-LW 6 SO -217-Lof-57-MJ3-15-TK-238-BH-2-AK-222-EJ-112-JÅS-3-SA4-114-IE-42-LE-71-BS-15-SK-9-UJ-14-TG-289-EA-149-IO2-43-AP-54-LP-58-GW-29-LW 7 AP -104-LP-134-IO2-23-GW-52-LW-149-TA-145-EA-293-JH-6-AH-272-LF-2-TF 8 GW -138-LW-9-IO2-25-TA-2-EA-266-JH-56-AH 9 EA -1-TA-30-GW-60-LW-8-IO2-160-JH-102-AH