VäneRyr 2008-05-26  Banläggare: L Tång / A Nåbo
Ö 5(6) Amanda Hallén 51.24 (Jörgen Hallén 41.56)  starttid: 17.40.23 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  380  3.29-4 -13  9.2      380  3.29-4 -13  9.2       2.57 7.8 PI 
 2 52  290  3.44-5 -12 12.9      670  7.13-5 -9  10.8       2.52 9.9 PI 
 3 53  590  7.54-5 -19 13.4 0.50  1,260 15.07-5 -17 12.0       5.19 9.0 PI 
 4 54  330  5.45-4 -9  17.4     1,590 20.52-5 -13 13.1   +TF 2  3.52 11.7 PI 
 5 55  490  4.04-5 -14  8.3     2,080 24.56-5 -13 12.0       3.02 6.2 JÅS
 6 46  500  5.12-6 -23 10.4 1.40  2,580 30.08-5 -14 11.7   -JH 1  2.43 5.4 UJ 
 7 57 1,000  8.06-5 -10  8.1     3,580 38.14-5 -13 10.7   -JH 1  6.09 6.2 SA4
 8 58  540  7.38-4 -14 14.1     4,120 45.52-5 -13 11.1       6.06 11.3 UJ 
 9 59  390  3.47-4 -11  9.7     4,510 49.39-5 -14 11.0       2.46 7.1 SA4
Mål    210  1.45-5 -19  8.3     4,720 51.24-5 -14 10.9       1.13 5.8 JH 
4,720 51.24-5 -14 10.9 2.30 36.59 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 LF -4-TF-128-AH -266-JH-48-Gör 4 AH -8-TF-6-LF-163-JH-284-Gör 5 AH -117-JH-69-TF-39-LF 6 JH -5-AH -171-LF-2-TF 7 AP -104-LP-134-IO2-23-GW-52-LW-149-TA-145-EA-293-JH-6-AH -272-LF-2-TF 8 GW -138-LW-9-IO2-25-TA-2-EA-266-JH-56-AH 9 EA -1-TA-30-GW-60-LW-8-IO2-160-JH-102-AH