VäneRyr 2008-05-26  Banläggare: L Tång / A Nåbo
Ö 1(6) Jörgen Hallén 41.56 (tvåa Per Ivarsson 42.26)  starttid: 17.47.37 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  380  3.02-2 -2  8.0      380  3.02-2 -2  8.0       2.57 7.8 PI 
 2 52  290  3.19-3 -4  11.4 0.20   670  6.21-2 -3  9.5       2.52 9.9 PI 
 3 53  590  5.58-3 -5  10.1 0.30  1,260 12.19-3 -3  9.8       5.19 9.0 PI 
 4 54  330  4.16-2 -3  12.9 0.20  1,590 16.35-2 -2  10.4       3.52 11.7 PI 
 5 55  490  3.04-2 -2  6.3     2,080 19.39-2 -2  9.4       3.02 6.2 JÅS
 6 46  500  3.10-1 -2  6.3 0.20  2,580 22.49-2 -2  8.8   +AH 1  2.43 5.4 UJ 
 7 57 1,000  8.05-4 -9  8.1 1.40  3,580 30.54-2 -2  8.6   +AH 1  6.09 6.2 SA4
 8 58  540  6.48-2 -6  12.6 0.30  4,120 37.42-2 -2  9.2       6.06 11.3 UJ 
 9 59  390  3.01-1 -3  7.7     4,510 40.43-1 -1  9.0       2.46 7.1 SA4
Mål    210  1.13-1 -1  5.8     4,720 41.56-1 -1  8.9       1.13 5.8 JH 
4,720 41.56-1 -1 8.9 3.40 36.59 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 LF -4-TF-128-AH-266-JH -48-Gör 4 AH -8-TF-6-LF-163-JH -284-Gör 5 AH -117-JH -69-TF-39-LF 6 JH -5-AH-171-LF-2-TF 7 AP -104-LP-134-IO2-23-GW-52-LW-149-TA-145-EA-293-JH -6-AH-272-LF-2-TF 8 GW -138-LW-9-IO2-25-TA-2-EA-266-JH -56-AH 9 EA -1-TA-30-GW-60-LW-8-IO2-160-JH -102-AH