VäneRyr 2008-05-26  Banläggare: L Tång / A Nåbo
VAC 19(23) Li Forsberg 70.39 (Ulf Johansson 43.30)  starttid: 17.28.45 
  Alla klasser VAC + Ö 25 (29) Jörgen Hallén 41.56
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  380  7.05-22 -28 18.6 2.20   380  7.05-22 -28 18.6   -TF 2  2.57 7.8 PI 
 2 52  290  5.05-17 -23 17.5 0.30   670 12.10-21 -27 18.2   +TF 1  2.52 9.9 PI 
 3 53  590 12.23-18 -24 21.0 4.00  1,260 24.33-19 -25 19.5   +TF 1  5.19 9.0 PI 
 4 54  330  8.11-17 -23 24.8 2.00  1,590 32.44-19 -25 20.6   -AH 2  3.52 11.7 PI 
 5 55  490  7.35-20 -26 15.5 2.50  2,080 40.19-20 -26 19.4       3.02 6.2 JÅS
 6 46  500  4.18-12 -16  8.6     2,580 44.37-18 -24 17.3   +TF 1  2.43 5.4 UJ 
 7 57 1,000  9.47-14 -19  9.8     3,580 54.24-18 -24 15.2   +TF 1  6.09 6.2 SA4
 8 58  540  9.49-17 -21 18.2     4,120 64.13-18 -24 15.6   +TF 1  6.06 11.3 UJ 
 9 59  390  4.49-17 -23 12.4 0.20  4,510 69.02-19 -25 15.3   -TF 1  2.46 7.1 SA4
Mål    210  1.37-9 -13  7.7     4,720 70.39-19 -25 15.0   -TF 1  1.13 5.8 JH 
4,720 70.39-19 -25 15.0 12.00 36.59 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BH -61-MJ3-25-SO-35-PI-43-EJ-264-Lof-62-TK-173-SA4-97-AK-111-AP-144-LW-7-IE-155-JÅS-88-SK-46-TG-22-UJ-54-LE-30-GW-1-BS-144-EA-105-TA-123-LP-280-TF-2-LF -11-Gör 2 Gör-42-LF -3-TF 3 LF -4-TF-128-AH-266-JH-48-Gör 4 AH -8-TF-6-LF -163-JH-284-Gör 5 AH -117-JH-69-TF-39-LF 6 JH -5-AH-171-LF -2-TF 7 AP -104-LP-134-IO2-23-GW-52-LW-149-TA-145-EA-293-JH-6-AH-272-LF -2-TF 8 LF -6-TF 9 TF -10-LF