VäneRyr 2008-05-26  Banläggare: L Tång / A Nåbo
Ö 2(6) Per Ivarsson 42.26 (Jörgen Hallén 41.56)  starttid: 17.00.22 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  380  2.57-1 -1  7.8      380  2.57-1 -1  7.8       2.57 7.8 PI 
 2 52  290  2.52-1 -1  9.9      670  5.49-1 -1  8.7   +SO 1  2.52 9.9 PI 
 3 53  590  5.19-1 -1  9.0     1,260 11.08-1 -1  8.8       5.19 9.0 PI 
 4 54  330  3.52-1 -1  11.7     1,590 15.00-1 -1  9.4       3.52 11.7 PI 
 5 55  490  3.16-3 -4  6.7     2,080 18.16-1 -1  8.8       3.02 6.2 JÅS
 6 46  500  4.12-4 -13  8.4 1.20  2,580 22.28-1 -1  8.7       2.43 5.4 UJ 
 7 57 1,000  7.07-3 -5  7.1 0.50  3,580 29.35-1 -1  8.3       6.09 6.2 SA4
 8 58  540  7.23-3 -11 13.7 1.10  4,120 36.58-1 -1  9.0       6.06 11.3 UJ 
 9 59  390  4.02-5 -14 10.3 1.10  4,510 41.00-2 -2  9.1       2.46 7.1 SA4
Mål    210  1.26-4 -7  6.8     4,720 42.26-2 -2  9.0       1.13 5.8 JH 
4,720 42.26-2 -2 9.0 4.30 36.59 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BH -61-MJ3-25-SO-35-PI -43-EJ-264-Lof-62-TK-173-SA4-97-AK-111-AP-144-LW-7-IE-155-JÅS-88-SK-46-TG-22-UJ-54-LE-30-GW-1-BS-144-EA-105-TA-123-LP-280-TF-2-LF-11-Gör 2 IO2-186-BG-68-PI -7-SO-24-BH-41-MJ3-106-EJ-179-Lof-89-TK-107-SA4-113-AK-157-AP-132-IE-84-LW-29-JÅS-156-SK-24-TG-37-UJ-13-LE-43-BS-71-GW-66-EA-147-TA-86-LP 3 PI -150-SO-70-IO2-141-BH-3-MJ3-81-Lof-106-TK-106-SA4-13-AK-46-EJ-226-AP-149-IE-72-JÅS-155-TG-2-UJ-4-LW-6-SK-4-LE-68-BS-119-EA-105-GW-131-TA-73-LP 4 PI -250-SO-245-MJ3-7-Lof-32-BH-73-TK-254-EJ-11-AK 5 6 7 8 9