VäneRyr 2008-05-26  Banläggare: L Tång / A Nåbo
VAC Utg(23) Börje Gustavsson (Ulf Johansson 43.30)  starttid: 16.49.44 Utg:53,54.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (29) Jörgen Hallén 41.56
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  380  4.47-17 -22 12.6      380  4.47-17 -22 12.6       2.57 7.8 PI 
 2 52  290 10.32-23 -29 36.3      670 15.19-23 -29 22.9       2.52 9.9 PI 
 3 53  590               1,260                 5.19 9.0 PI 
 4 54  330               1,590                 3.52 11.7 PI 
 5 55  490               2,080                 3.02 6.2 JÅS
 6 46  500               2,580                 2.43 5.4 UJ 
 7 57 1,000               3,580                 6.09 6.2 SA4
 8 58  540               4,120                 6.06 11.3 UJ 
 9 59  390  8.55-23 -29 22.9     4,510                 2.46 7.1 SA4
Mål    210 23.21-23 -29 111.     4,720                 1.13 5.8 JH 
4,720 47.35-23 10.1 36.59 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BG -65-IO2 2 IO2-186-BG -68-PI-7-SO-24-BH-41-MJ3-106-EJ-179-Lof-89-TK-107-SA4-113-AK-157-AP-132-IE-84-LW-29-JÅS-156-SK-24-TG-37-UJ-13-LE-43-BS-71-GW-66-EA-147-TA-86-LP 3 4 5 6 7 8 9