Nattcup 2 TSOK-stugan 2006-12-19  Banläggare: Martin I
1 Utg(8) Emil Johansson (Tommy Andersson 56.29)  starttid: 18.15  Utg:53,54.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  640  5.47-8  9.0      640  5.47-8  9.0       3.50 6.0 Tom
 2 52  640 12.43-8  19.9     1,280 18.30-8  14.5       4.10 6.5 RE 
 3 53 1,380             2,660               9.15 6.7 Tom
 4 54  220             2,880               1.40 7.6 JG 
 5 55  290             3,170               2.51 9.8 Tom
 6 56  520             3,690               3.36 6.9 Tom
 7 57  400  4.22-7  10.9     4,090               3.03 7.6 Tom
 8 58  480  7.41-7  16.0 2.50  4,570               3.26 7.2 Tom
 9 59  910 13.07-6  14.4     5,480               7.05 7.8 Sta
10 60  630             6,110               3.57 6.3 Tom
11 41  510             6,620               3.16 6.4 Tom
12 42  660             7,280               4.01 6.1 Tom
13 43  460 15.15-8  33.2 10.20  7,740               3.24 7.4 JG 
Mål    280  7.01-8  25.1     8,020           +RE 1  1.36 5.7 Sta
8,020 65.56-8 8.2 13.10 55.10 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Tom-1-JG-9-RE-1-Sta-1-DL-4-Jon-10-NS-91-Emi 2 3 4 5 6 7 8 Emi-117-Tom-39-JG 9 Tom-57-JG-177-Emi-218-Sta-65-DL-19-Jon 10 11 12 13 Tom-83-JG-164-Emi-288-Sta-26-RE-77-Jon-159-DL