Nattcup 2 TSOK-stugan 2006-12-19  Banläggare: Martin I
1 1(8) Tommy Andersson 56.29 (tvåa Jonas Gustafsson 57.53)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  640  3.50-1  6.0      640  3.50-1  6.0   +JG 6  3.50 6.0 Tom
 2 52  640  4.22-5  6.8     1,280  8.12-2  6.4   -RE 5  4.10 6.5 RE 
 3 53 1,380  9.15-1  6.7     2,660 17.27-1  6.6   +JG 1  9.15 6.7 Tom
 4 54  220  2.07-6  9.6 0.20  2,880 19.34-2  6.8   -JG 1  1.40 7.6 JG 
 5 55  290  2.51-1  9.8     3,170 22.25-1  7.1   +JG 1  2.51 9.8 Tom
 6 56  520  3.36-1  6.9     3,690 26.01-1  7.1   +JG 1  3.36 6.9 Tom
 7 57  400  3.03-1  7.6     4,090 29.04-1  7.1   +JG 1  3.03 7.6 Tom
 8 58  480  3.26-1  7.2     4,570 32.30-1  7.1       3.26 7.2 Tom
 9 59  910  7.16-2  8.0     5,480 39.46-1  7.3       7.05 7.8 Sta
10 60  630  3.57-1  6.3     6,110 43.43-1  7.2       3.57 6.3 Tom
11 41  510  3.16-1  6.4     6,620 46.59-1  7.1       3.16 6.4 Tom
12 42  660  4.01-1  6.1     7,280 51.00-1  7.0       4.01 6.1 Tom
13 43  460  3.48-3  8.3 0.20  7,740 54.48-1  7.1       3.24 7.4 JG 
Mål    280  1.41-2  6.0     8,020 56.29-1  7.0       1.36 5.7 Sta
8,020 56.29-1 7.0 0.40 55.10 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Tom-1-JG-9-RE-1-Sta-1-DL-4-Jon-10-NS-91-Emi 2 RE -2-Tom-0-JG -3-Sta-8-Jon-1-DL-42-NS 3 Tom-12-JG-260-RE-45-DL-3-Jon-27-Sta 4 JG -15-Tom-263-RE-40-DL-5-Jon-13-Sta 5 Tom-3-JG 6 Tom-4-JG 7 Tom-7-JG 8 Emi-117-Tom-39-JG 9 Tom-57-JG-177-Emi-218-Sta-65-DL-19-Jon 10 Tom-92-JG 11 Tom-98-JG 12 Tom-107-JG 13 Tom-83-JG-164-Emi-288-Sta-26-RE-77-Jon-159-DL