Nattcup 2 TSOK-stugan 2006-12-19  Banläggare: Martin I
1 5(8) Daniel Larsson 70.04 (Tommy Andersson 56.29)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  640  4.02-5  6.3      640  4.02-5  6.3   -Tom6  3.50 6.0 Tom
 2 52  640  4.22-5  6.8     1,280  8.24-6  6.6   -RE 5  4.10 6.5 RE 
 3 53 1,380 14.20-4  10.4     2,660 22.44-4  8.5   +Jon1  9.15 6.7 Tom
 4 54  220  1.53-3  8.6     2,880 24.37-4  8.5   +Jon2  1.40 7.6 JG 
 5 55  290  4.32-5  15.6 1.40  3,170 29.09-6  9.2       2.51 9.8 Tom
 6 56  520  4.36-6  8.8 0.50  3,690 33.45-6  9.1       3.36 6.9 Tom
 7 57  400  3.07-3  7.8     4,090 36.52-6  9.0   -RE 1  3.03 7.6 Tom
 8 58  480  4.09-4  8.6 0.40  4,570 41.01-6  9.0   -RE 1  3.26 7.2 Tom
 9 59  910  7.22-3  8.1     5,480 48.23-4  8.8       7.05 7.8 Sta
10 60  630  5.46-5  9.2 1.40  6,110 54.09-5  8.9       3.57 6.3 Tom
11 41  510  4.06-5  8.0 0.40  6,620 58.15-5  8.8       3.16 6.4 Tom
12 42  660  4.48-6  7.3 0.30  7,280 63.03-5  8.7       4.01 6.1 Tom
13 43  460  5.02-7  10.9 1.30  7,740 68.05-5  8.8       3.24 7.4 JG 
Mål    280  1.59-4  7.1     8,020 70.04-5  8.7       1.36 5.7 Sta
8,020 70.04-5 8.7 7.30 55.10 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Tom-1-JG-9-RE-1-Sta-1-DL -4-Jon-10-NS-91-Emi 2 RE -2-Tom-0-JG-3-Sta-8-Jon-1-DL -42-NS 3 Tom-12-JG-260-RE-45-DL -3-Jon-27-Sta 4 JG -15-Tom-263-RE-40-DL -5-Jon-13-Sta 5 Sta-10-Jon-9-RE-27-DL 6 Sta-15-Jon-10-RE-38-DL 7 Sta-14-Jon-22-RE-15-DL 8 Sta-6-Jon-33-RE-9-DL 9 Tom-57-JG-177-Emi-218-Sta-65-DL -19-Jon 10 Sta-23-RE-84-Jon-46-DL 11 RE -1-Sta-78-Jon-70-DL 12 Sta-6-RE-84-Jon-89-DL 13 Tom-83-JG-164-Emi-288-Sta-26-RE-77-Jon-159-DL