Nattcup 2 TSOK-stugan 2006-12-19  Banläggare: Martin I
1 2(8) Jonas Gustafsson 57.53 (Tommy Andersson 56.29)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  640  3.51-2  6.0      640  3.51-2  6.0   -Tom6  3.50 6.0 Tom
 2 52  640  4.21-4  6.8     1,280  8.12-2  6.4   +Tom4  4.10 6.5 RE 
 3 53 1,380  9.27-2  6.8     2,660 17.39-2  6.6   -Tom1  9.15 6.7 Tom
 4 54  220  1.40-1  7.6     2,880 19.19-1  6.7   +Tom1  1.40 7.6 JG 
 5 55  290  3.09-2  10.9     3,170 22.28-2  7.1   -Tom1  2.51 9.8 Tom
 6 56  520  3.37-2  7.0     3,690 26.05-2  7.1   -Tom1  3.36 6.9 Tom
 7 57  400  3.06-2  7.8     4,090 29.11-2  7.1   -Tom1  3.03 7.6 Tom
 8 58  480  3.58-2  8.3 0.30  4,570 33.09-2  7.3       3.26 7.2 Tom
 9 59  910  7.34-4  8.3 0.20  5,480 40.43-2  7.4       7.05 7.8 Sta
10 60  630  4.32-3  7.2 0.30  6,110 45.15-2  7.4       3.57 6.3 Tom
11 41  510  3.22-2  6.6     6,620 48.37-2  7.3       3.16 6.4 Tom
12 42  660  4.10-2  6.3     7,280 52.47-2  7.3       4.01 6.1 Tom
13 43  460  3.24-1  7.4     7,740 56.11-2  7.3       3.24 7.4 JG 
Mål    280  1.42-3  6.1     8,020 57.53-2  7.2       1.36 5.7 Sta
8,020 57.53-2 7.2 1.20 55.10 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Tom-1-JG -9-RE-1-Sta-1-DL-4-Jon-10-NS-91-Emi 2 RE -2-Tom-0-JG -3-Sta-8-Jon-1-DL-42-NS 3 Tom-12-JG -260-RE-45-DL-3-Jon-27-Sta 4 JG -15-Tom-263-RE-40-DL-5-Jon-13-Sta 5 Tom-3-JG 6 Tom-4-JG 7 Tom-7-JG 8 Emi-117-Tom-39-JG 9 Tom-57-JG -177-Emi-218-Sta-65-DL-19-Jon 10 Tom-92-JG 11 Tom-98-JG 12 Tom-107-JG 13 Tom-83-JG -164-Emi-288-Sta-26-RE-77-Jon-159-DL