Nattcup 2 TSOK-stugan 2006-12-19  Banläggare: Martin I
1 4(8) Jonas Hogedal 67.42 (Tommy Andersson 56.29)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  640  4.06-6  6.4      640  4.06-6  6.4   -Tom6  3.50 6.0 Tom
 2 52  640  4.17-3  6.7     1,280  8.23-5  6.5   -RE 5  4.10 6.5 RE 
 3 53 1,380 14.24-5  10.4 4.00  2,660 22.47-5  8.6   -DL 1  9.15 6.7 Tom
 4 54  220  1.55-4  8.7     2,880 24.42-5  8.6   -DL 2  1.40 7.6 JG 
 5 55  290  3.51-4  13.3 0.30  3,170 28.33-4  9.0   -Sta2  2.51 9.8 Tom
 6 56  520  4.24-4  8.5 0.20  3,690 32.57-4  8.9   -Sta2  3.36 6.9 Tom
 7 57  400  3.18-4  8.2     4,090 36.15-4  8.9   -Sta1  3.03 7.6 Tom
 8 58  480  4.04-3  8.5     4,570 40.19-4  8.8   -Sta1  3.26 7.2 Tom
 9 59  910  8.23-5  9.2     5,480 48.42-5  8.9       7.05 7.8 Sta
10 60  630  4.41-4  7.4     6,110 53.23-4  8.7       3.57 6.3 Tom
11 41  510  3.42-3  7.3     6,620 57.05-4  8.6       3.16 6.4 Tom
12 42  660  4.29-5  6.8     7,280 61.34-4  8.5       4.01 6.1 Tom
13 43  460  3.52-4  8.4     7,740 65.26-4  8.5       3.24 7.4 JG 
Mål    280  2.16-6  8.1     8,020 67.42-4  8.4       1.36 5.7 Sta
8,020 67.42-4 8.4 4.50 55.10 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Tom-1-JG-9-RE-1-Sta-1-DL-4-Jon-10-NS-91-Emi 2 RE -2-Tom-0-JG-3-Sta-8-Jon-1-DL-42-NS 3 Tom-12-JG-260-RE-45-DL-3-Jon-27-Sta 4 JG -15-Tom-263-RE-40-DL-5-Jon-13-Sta 5 Sta-10-Jon-9-RE-27-DL 6 Sta-15-Jon-10-RE-38-DL 7 Sta-14-Jon-22-RE-15-DL 8 Sta-6-Jon-33-RE-9-DL 9 Tom-57-JG-177-Emi-218-Sta-65-DL-19-Jon 10 Sta-23-RE-84-Jon-46-DL 11 RE -1-Sta-78-Jon-70-DL 12 Sta-6-RE-84-Jon-89-DL 13 Tom-83-JG-164-Emi-288-Sta-26-RE-77-Jon-159-DL