Nattcup 2 TSOK-stugan 2006-12-19  Banläggare: Martin I
1 Utg(8) Niclas Sahlin (Tommy Andersson 56.29)  starttid: 18.15  Utg:53,54.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  640  4.16-7  6.7      640  4.16-7  6.7   -Tom6  3.50 6.0 Tom
 2 52  640  4.50-7  7.6     1,280  9.06-7  7.1       4.10 6.5 RE 
 3 53 1,380             2,660               9.15 6.7 Tom
 4 54  220             2,880               1.40 7.6 JG 
 5 55  290             3,170               2.51 9.8 Tom
 6 56  520             3,690               3.36 6.9 Tom
 7 57  400  6.09-8  15.4     4,090               3.03 7.6 Tom
 8 58  480             4,570               3.26 7.2 Tom
 9 59  910             5,480               7.05 7.8 Sta
10 60  630             6,110               3.57 6.3 Tom
11 41  510             6,620               3.16 6.4 Tom
12 42  660 22.18-7  33.8 17.40  7,280               4.01 6.1 Tom
13 43  460  4.28-6  9.7     7,740               3.24 7.4 JG 
Mål    280  2.23-7  8.5     8,020               1.36 5.7 Sta
8,020 44.24-7 5.5 17.40 55.10 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Tom-1-JG-9-RE-1-Sta-1-DL-4-Jon-10-NS -91-Emi 2 RE -2-Tom-0-JG-3-Sta-8-Jon-1-DL-42-NS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13