Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 40(94) Fredrik Sturesson Göteborg/Majorna OK 35.12 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.37  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.26-50  9.8 0.10   147  1.26-50  9.8       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.10-74 10.7 0.30   256  2.36-67 10.2       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.03-50  8.2 0.20   628  5.39-58  9.0       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.32-24  7.8      954  8.11-48  8.6       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.10-49  8.3 0.40  1,454 12.21-45  8.5       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.32-38  7.1     1,810 14.53-42  8.2       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.16-27  6.3     2,010 16.09-38  8.0       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.07-74  7.4 0.20  2,160 17.16-41  8.0       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.41-34  7.8     2,377 18.57-38  8.0       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.23-14  6.3     2,754 21.20-33  7.7       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.34-34  9.8 0.20  3,218 25.54-29  8.0       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.24-18  8.0     3,394 27.18-26  8.0       1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.58-37  9.3     3,605 29.16-26  8.1       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.14-60  9.3 1.10  4,061 33.30-41  8.2       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.46-62  5.7     4,195 34.16-38  8.2       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.56-81  4.0     4,429 35.12-39  7.9       0.39 2.8 ARa
4,429 35.12-40 7.9 3.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15