Götaälvdalskretsens (SAKO:s) trän. o tävlingar-2003

Denna sida finns på internet under adressen www.tsok.se/inbj/sako03.htm
Förutsättningar och målsättning med träningarna: www.tsok.se/pm/sako03.htm
Talet som står på varje rad är antalet deltagare. I framtida datum avses förra året.

Lö 11 jan TSOK Långpass Skidst TSOK    9  Robert Enbom 0520-39438
Ti 14 jan OKS  Nattcup Bergagårde 2dmSnö 20  Peter Strömdahl 0521-220408
Ti 21 jan TSOK Nattcup +4 duggregn stat 41  Göran Jönsson 0520-97630
Lö 25 jan VSK  Långpass INSTÄLLT pga VOF-eli Jesper 0521-19210 Staffan

Lö 01 feb VSK  Långpass            Staffan Johansson 0520-441363
Sö 02 feb OKS  Bergagården        27  Thomas Nicklasson 0521-223795
Lö 08 feb VSK  Långpass +6 mulet blåsigt 23  Robert 0520-83739 Johan Å
Sö 09 feb OKF  Rödjan INST[LLT pga sn|    KarlErik Högnert 0520-444235
Ti 11 feb TSK  Nattcup -2 1dm snö stat 19  Martina Dahlström 070-9709189
Sö 16 feb Gipen Reningsverket Strömslund 29  PerArne Johansson 0520-15393
Ti 18 feb TSOK Nattcup -4 1.5dm snöstat 15  Agneta B/Petra J 0520-
Sö 23 feb VSK  Ursand OL-utrustn-försäljn40  Anders L 0521-460526

Lö 01 mars TSOK Skidstugan -4 1dmSnö stat 57  Gunnar J/Karleric F 33958
Sö 02 mars OKS  Bergagård långpass INSTÄLLT  Peter Strömdahl
Ti 04 mars VSK  Nattcup Skidst Vbg Starke 29  Anders C 0521-14345 Tomas J
Lö 15 mars TSOK Stenshult BjörnK MartinI 16  Per Ivarson 070-54 29092 
Ti 18 mars OKF  Upphärad IP sol +5    30  Mats Matsson 0520-44 13 10
Ti 25 mars OKS  Halleberg sol +5     64  Thomas Niklasson 0521-223795

Ti 01 apr TSK  Slätterna +7 börja regna stat 48  Göran Nord
Ti 08 apr VSK  Timmervik sol +4 blåste  54  Robert 0520-83739 Johan Å
Ti 15 apr TSOK 10-mila-träning N Björke 33  Björn Stenberg 070-632 69 26
Ti 22 apr TSOK Kontrollplock VäneRyr sol stat 95 Leif Johanss 0520-12330
Ti 29 apr VSK  Sling-OL VSK-stugan +10 stat 55 Lasse Hogedal
                       Insk  
Ti 06 maj OKF  SAKO:s ungdomsserie sol 106+46=152 Rödjan      2002: 99+30=129  
Ti 13 maj TSK  ---------- " ------ regn113+40=153 Slätthult    2002:101+43=144
Ti 20 maj OKS  ---------- " ------ sol 107+39=146 Bergagården   2002:104+32=136
To 22 maj TSOK/VSK KM-kavle öppen stat  80 Ulf S 0520-14875/Lars Johanss
Ti 27 maj TSOK SAKO:s ungdomsserie sol 101+38=139 Skidst Källstorp 2002:109+20=120
Ti 03 jun VSK  ---------- "------- sol 120+37=157 Skidst Ursand  2002: 87+21=108
Deltagare på någon SAKO-serietävling: 2002:145+54(inskoln)=199, ant-starter 646
Deltagare på någon SAKO-serietävling: 2003:158+56(inskoln)=214, ant-starter 747

On 04 jun VSK  Poängtävl Botered Ö 35 Michael Johansson
Ti 10 jun    Se VAC-korp Halleberg OBS start mellan 17-17.30
On 11 jun VSK	 Park-OL Öxnereds skola 36 Jesper OBS flytttad från tisd
Ti 17 jun TSOK Sprint-GÄM Karlstorpsskolan res och stat 76 Patrik Svantesson
On 18 jun VSK  Poängtävl Starkebo N 25 Tomas J o Anders C
Ti 24 jul OKS  Park-OL Vargön       51 Bert-Olof Larsson 0521-223637
On 25 jun VSK  Poängtävl sol Ursand 54 Martin Ivarsson  

Ti 01 jul TSK  Park-OL Slättbergsbanan 53 Hasse Johansson 0520-329 19
Ti 08 jul TSOK Slingor Stenshult gem.st65 Per Ivarsson 070-54 29092
Ti 15 jul OKF  Upphärad            Bernt Gustavsson
5-dagars i Uddevall 20-25 juli
Ti 29 jul TSK  S delen av Slätthultskart  45 Tomas Stigsson stat

Ti 05 aug VSK  Starkebo Södra       43 Jesper 0521-19210 Staffan
Ti 12 aug OKF  Rödjan Flundrehofs klubbstu 42
To 14 aug VSK  GÄM-klassisk, res   ca 180 inkl södra Dalsland 
Ti 19 aug VSK  Vägvisn Siviken-vägen enb svart-blåa banor 15 Robert Enbom 0520-83739 
Ti 26 aug Gipen SAKO:s Ungdomskavle    90 res, ind och strtider.

Ti 02 sep TSOK Främjandet Öresjö  stat   43 Inger/Peter Cederberg0521-711746
Ti 09 sep VSK  Botered västra       56 Gustav Enander 0521-65612 PeterC
Lö 13 sep OKF  GÄM-kavle se resultat 108
Ti 16 sep OKS  SO Hunneberg     kanske 60 Peter Strömdahl 0521-220408
Ti 23 sep OKF                57 Janne Matsson
Ti 31 sep VSK  Natt Blåsut start kl 19  34 Tommy 0521-16400 Richard

Ti 07 okt OKS  Natt k-plock eft tävl start kl19 Peter Strömdahl 0521-220408
To 16 okt TSK  Natt-GÄM Slätthult start 19-20 105 anmälda
Ti 21 okt VSK  Natt    start kl 19   21 Jenny 0521-711650 Katarina
Ti 28 okt TSOK Natt Båberg  start kl18  10 Jill/Maria

Lö 29 nov VSK  Långpass          13 Anders C 0521-14345 Tomas J
Ti 02 dec TSOK Nattcup           25 PeterKj 73909 / MartinI 429092
Lö 06 dec OKF  Långpass Rödjan alt Skärmen Vinter Cup
ts Hallsten 0528-701 45
Lö 13 dec OKS  Långpass Bergagården    15 Peter Strömdahl 0521-220408
Sö 14 dec TSK  Jullöpet          39 Lars Holmstrand      
Ti 16 dec VSK  Nattcup Rödjan Sjuntorp   20 Jonas o Bernt Gustafsson
Lö 20 dec VSK  Skinklopp          52 JonasG 0520-80040
On 25 dec TSOK Långpass Skidstugan 10.30  13
Ti 31 dec Gipen Sylvesterloppet        

Banlängder: 3 km lätt, 3, 5 och 8 km normala (+ 12-14 km tom 1 mars). 
      OBS att from 2003 har tillkommit en svår 3 km-bana.
      Natt-träningarna har samma banlängder som dagen.
      Långpassen på lördagar 2 tim långt med möjl till gening
Start:   10-12 sönd och 17.30-18.30 tisd. Vid nattcup gemensam start kl 18
      Långpassen på lördagar utspringning 9.30 OBS ny tid!

TSOK Sprint-GÄM tisdagen 17 juni valfri start 17.30-19.00 Karlstorpsskolan
VSK GÄM-dag   torsdagen 14 aug valfri start 17.30-18.45
OKF GÄM-budkavle lördagen 13 sept TRE man på TVÅ sträckor.
TSK Natt-GÄM   torsdagen 16 okt valfri start 19-20

Kretsmöten (förkortningar ka = kallelse med dagordn och pr = protokoll) :
Må 10 mars 19.00 Bergagården Hunneberg Samråd om marker Jägare+markägare ka För 2002: pr
Må 07 apr 19.00 TSOK:s skidstuga tävlingsledar/banläggarmöte ungdomsserien ka pr För 2002: ka pr
Må 08 dec 19.00 Alehof Dammekärr Årsmöte ka pr För 2003: ka pr