Tokevattnet, Stenshult 2003-07-08  Banläggare: Per Ivarss

Det finns fel i nedanstående resultat och då främst på de som sprang många slingor.
Programmet klarade inte av detta. Tex haade Tommy A bästa tiden på de som sprang
alla slingor tätt följd av Robert.
Får se om jag hittar felet och kan komma med en revision.
Annars kan sägas att första sträckans tider (dvs till första boet) är fel. Alla tillägg
hamnar här. Troligen är alla andra sträcktider rätt dvs slinga 2-9.

Följande fel har konstaaterats:

1. Datorklockan blev aldrig ställd och den gick ca 1.25 FÖRE min klocka som användes som startklocka.
Därför borde alla tider vara 1.25 för bra och detta borde hamna på första sträckan
dvs start-31. Men det stämmer nog ändå inte ?

2. Troligen blev en 4-5 brckor fel i samband med et programfel. Programmet stoppade och
kunde inte ta emot brickor men ändå förökte jag läsa in brickor. När en bricka möter
en avläsningsenhet stannar timern i brickan och då får man för lång tid när man
senare läser in brickan. Man får så mycket längre tid som det gått mellan avläsningarna.
Jämför avläsnig först på remsskrivare.

Version 03-07-10: Tommys, Robbans och Mats tider är kortade 60 sek vilket gör att 
resultaten blir sannolikare. Anna-Karin Kristianss och vissa av Tomas J:s sträckor
äro bortagna pga orimligheter.

1  490 m                31     Starttid
           Sträcklängder:  320 170
 1 Jons Gustffson  132 1  2.56  1.23 1.33    18.23  
 2 Tommy Andersson 123 1  2.59  2.29 1.30    18.23  
 3 Robert Enbom   123 1  3.05  2.33 1.32    18.23  
 4 Björn Kristinsson123 1  3.06  1.19 1.47    18.23  
 5 Staffan Johansson123 1  3.08  1.27 1.41    18.23  
 6 Martin Ivarsson 132 1  3.11  1.19 1.52    18.23  
 7 Mats Kristiansson132 1  3.12  2.35 1.37    18.23  
 8 Mikael Palgrim  132 1  3.15  1.23 1.52    18.23  
 9 Tomas Andersson  1 1  3.18  1.29 1.49    18.23  
 10 Lasse Ekberg     1  3.30  1.42 1.48    18.23  
 11 Jenny Nyman 1       3.46  1.53 1.53    18.23  
 12 Yvonne Fjordside  1 1  3.51  1.48 2.03    18.23  
 13 Stefn Hornebrnt  13 1  3.52  1.45 2.07    18.23  
 14 Rikard Björkman    1  3.55  1.50 2.05    18.23  
 15 Peter Strömdal  13 1  4.02  1.57 2.05    18.23  
 16 Ingemar Wiklund  1 1  4.02  1.42 2.20    18.23  
 17 Roy Johansson   1 1  4.03  1.56 2.07    18.23  
 18 Janne Matsson   1 1  4.08  1.46 2.22    18.23  
 19 Julia Thorén     1  4.10  2.03 2.07    18.23  
 20 Lasse Hogedal     1  4.14  2.20 1.54    18.23  
 21 Gunnar Ehn     1 1  4.17  2.03 2.14    18.23  
 22 Håkan Schmidt   13 1  4.22  2.09 2.13    18.36:52 
 23 Jan Svensson     1  4.34  2.32 2.02    19.06:25 
 24 Martina Dalström   1  5.02  2.34 2.28    18.53:39 
 25 Matilda Thorén    1  5.26  2.18 3.08    18.23  
 26 Jerker Netz      1  5.53  3.04 2.49    18.39:27 
 27 Jörgen Hallén     1  6.02  3.40 2.22    18.22:30 
 28 Björn Svensson    1  6.28  2.42 3.46    18.29:01 
 29 Sofia Norlenius 1     6.33  3.26 3.07    18.52:24 
 30 Ulf Smedberg     1  6.43  3.38 3.05    18.00:15 
 31 Stefan Stolt     1  7.11  4.04 3.07    18.32:24 
 32 Johanna Stolt     1  7.18  4.11 3.07    18.32:21 
 33 Daniel Sager     1  7.41  3.07 4.34    18.27  
 34 Adam Stanoff     1  9.44  4.56 4.48    18.26:59 
 35 Hanna Johansson    1  10.24  5.12 5.12    17.50:12 
 36 Sofia Johansson    1  10.31  5.18 5.13    17.49:55 
 37 Anita Söderström   1  10.48  4.12 6.36    18.26:52 
 38 Marinne Book     1  10.58  4.15 6.43    18.26:53 
 39 Daniel Söderström   1  11.10  6.07 5.03    18.24:49 
 40 Emelie Johansson   1  11.15  3.38 7.37    18.23:39 
 41 Anders Järpedal    1  11.18  6.08 5.10    18.24:46 
 42 Tobias Mattsson    1  11.40  5.01 6.39    18.32:43 
 43 Sebastian Svensson  1  12.20  6.46 5.34    18.04:37 
 44 Maria Alfredsson 1    12.53  3.58 8.55    18.22:17 
 45 Leif Olofsson     1  14.55  6.59 7.56    18.02:21 
 46 Eva Olofsson     1  15.07  7.00 8.07    18.02:59 
 47 Evelina Johansson   1  15.18  6.00 9.18    18.19:33 
 48 Elin Järpedal     1  16.07  8.45 7.22    18.24  
 49 Emma Johanssson    1  16.30  8.28 8.02    18.24:07 
 50 Julia Mattsson    1  17.25  8.39 8.46    18.29:16 
 51 Tomas Johansson  1 1 105.39 18.3087.09  18.23  
 52 Hasse Ekberg     1 154.26 52.35 1.51    18.23  

2 1540 m 37 38 39 40 Starttid Sträcklängder: 280 430 230 360 240
 1 Tommy Andersson 123 2  11.24  2.23 2.57 1.44 2.50 1.30    18.26:59 
 2 Robert Enbom   123 2  12.08  2.47 3.13 2.00 2.46 1.22    18.27:05 
 3 Björn Kristinsson123 2  12.12  2.02 3.54 1.44 3.11 1.21    18.26:06 
 4 Mikael Palgrim  132 3  12.34  2.32 3.18 2.16 3.03 1.25    18.34:15 
 5 Martin Ivarsson 132 3  12.34  2.28 3.19 2.18 3.04 1.25    18.34:11 
 6 Mats Kristiansson132 3  12.38  2.31 3.20 2.15 3.04 1.28    18.35:26 
 7 Staffan Johansson123 2  12.48  2.10 3.03 2.52 2.59 1.44    18.26:08 
 8 Jons Gustffson  132 3  13.14  2.34 3.12 2.13 3.20 1.55    18.34:15 
 9 Håkan Schmidt   13 3  15.40  2.37 5.03 2.27 3.41 1.52    18.51:28 
 10 Janne Matsson   1 2  17.10  2.36 5.17 2.29 3.54 2.54    18.27:08 
 11 Gunnar Ehn     1 2  18.56  2.38 6.20 2.56 4.58 2.04    18.27:17 
 12 Peter Strömdal  13 3  19.00  3.18 5.07 4.54 3.48 1.53    18.37:37 
 13 Tomas Andersson  1 2  19.08  3.12 5.23 3.47 4.45 2.01    18.26:18 
 14 Stefn Hornebrnt  13 3  19.15  3.31 5.07 4.55 3.50 1.52    18.37:24 
 15 Jenny Nyman 2      20.23  2.48 4.55 2.55 4.57 4.48    18.26:46 
 16 Julia Thorén     2  20.59  3.06 6.07 3.40 6.04 2.02    18.27:10 
 17 Maria Ehn       1  25.21  6.54 6.07 4.18 5.36 2.26    18.23  
 18 Jonas Wallin     1  25.32  5.13 4.01 5.09 4.23 6.46    18.23  
 19 Ingemar Wiklund  1 2  27.50  3.00 6.39 3.2112.11 2.39    18.27:02 
 20 Maria Alfredsson 2    36.10  5.51 8.50 9.32 9.12 2.45    18.35:10 
 21 Gunnar Kristiansson  2  37.26  8.1611.51 5.48 8.26 3.05    18.44:46 
 22 Björn Svensson    2  38.46  5.47 7.51 3.20 4.1517.33    18.35:29 
 23 Rikard Björkman    3  40.53  5.5016.44 7.55 6.41 3.43    18.39:21 
DiskLasse Hogedal     3  9.25  3.16 4.08      2.01    18.37:57 Felstämplat 
DiskHasse Ekberg     3  11.10  3.48 5.28      1.54    21.08:23 Felstämplat 
DiskLasse Ekberg     3  11.11  4.03 5.13      1.55    18.37:27 Felstämplat 
DiskRoy Johansson   1 3  11.41  3.18 5.54      2.29    18.37:39 Felstämplat 
DiskSofia Norlenius 2    22.34 11.35 8.14      2.45    18.58:57 Felstämplat 
DiskTomas Johansson  1 3 167.13 13.3353.40           22.37:03 Felstämplat 
Utg Jenny Nyman        50.54  1.53 1.53 2.48 4.55 2.55  4.57 4.48 3.49         22.56  18.23  Utg:42,43.. saknas 

3 1040 m 41 42 43 44 Starttid Sträcklängder: 170 330 140 180 220
 1 Mikael Palgrim  132 2  8.00  1.40 2.39 1.06 1.18 1.17    18.26:15 
 2 Martin Ivarsson 132 2  8.00  1.34 2.44 1.04 1.19 1.19    18.26:11 
 3 Mats Kristiansson132 2  8.14  1.34 3.02 1.04 1.19 1.15    18.27:12 
 4 Jons Gustffson  132 2  8.19  1.44 2.56 1.08 1.15 1.16    18.25:56 
 5 Björn Kristinsson123 3  8.39  1.54 2.45 1.04 1.35 1.21    18.38:18 
 6 Staffan Johansson123 3  8.51  1.35 2.57 1.21 1.26 1.32    18.38:56 
 7 Robert Enbom   123 3  8.55  2.28 2.35 1.04 1.36 1.12    18.39:13 
 8 Tommy Andersson 123 3  9.35  1.25 2.37 2.50 1.31 1.12    18.38:23 
 9 Håkan Schmidt   13 2  10.14  1.49 3.45 1.27 1.42 1.31    18.41:14 
 10 Stefn Hornebrnt  13 2  10.32  2.14 3.23 1.41 1.31 1.43    18.26:52 
 11 Peter Strömdal  13 2  10.35  2.03 3.21 1.44 1.29 1.58    18.27:02 
 12 Roy Johansson   1 2  10.36  2.06 3.23 1.46 1.37 1.44    18.27:03 
 13 Yvonne Fjordside  1 2  10.38  2.07 3.30 1.43 1.42 1.36    18.26:51 
 14 Lasse Hogedal     2  10.43  1.56 4.07 1.35 1.35 1.30    18.27:14 
 15 Lasse Ekberg     2  10.57  1.45 4.21 1.36 1.36 1.39    18.26:30 
 16 Hasse Ekberg     2  10.57  1.38 4.34 1.39 1.30 1.36    20.57:26 
 17 Janne Matsson   1 3  11.00  2.36 3.13 1.41 1.49 1.41    18.44:18 
 18 Tomas Andersson  1 3  11.39  1.48 3.59 2.13 1.51 1.48    18.45:26 
 19 Jerker Netz      2  11.54  1.49 3.56 2.26 1.52 1.51    18.45:20 
 20 Rikard Björkman    2  12.26  2.04 3.56 1.53 2.23 2.10    18.26:55 
 21 Ingemar Wiklund  1 3  18.01  4.28 6.13 2.04 3.13 2.03    18.54:52 
 22 Maria Ehn       2  25.37  3.5913.25 2.23 3.32 2.18    18.48:21 
 23 Leif Olofsson     2  26.50  8.38 6.50 3.14 5.17 2.51    18.17:16 
 24 Jan Svensson     2  30.39  2.34 4.31 2.09 2.0219.23    19.10:59 
 25 Gunnar Kristiansson  1  30.44 11.34 7.05 2.52 4.44 4.29    18.14:02 
 26 Gunbritt Thorën      37.59 15.53 8.56 4.50 4.39 3.41    18.23  
Fel Tomas Johansson  1 2 148.24  7.07 0.0-41.32 0.13      20.08:39 Felstämplat 
Utg Jenny Nyman 3      26.45  3.49        22.56    18.47:09 Felstämplat 
Utg Sofia Norlenius 3    ( 16.40)           16.40    19.21:31 Felstämplat 

4 1560 m 34 Starttid Sträcklängder: 910 650
 1 Tommy Andersson 123 4  8.44  4.28 4.16    18.47:58 
 2 Robert Enbom   123 4  8.48  4.28 4.20    18.48:08 
 3 Martin Ivarsson 132 4  8.53  4.45 4.08    18.46:45 
 4 Mikael Palgrim  132 4  8.54  4.45 4.09    18.46:49 
 5 Björn Kristinsson123 4  9.22  4.53 4.29    18.46:57 
 6 Mats Kristiansson132 4  9.29  4.58 4.31    18.48:04 
 7 Jons Gustffson  132 4  9.58  4.57 5.01    18.47:29 
 8 Gunnar Ehn     1 3  10.26  5.29 4.57    18.46:13 
 9 Staffan Johansson123 4  10.35  5.53 4.42    18.47:47 
 10 Jonas Wallin     2  10.44  5.47 4.57    18.48:32 
 11 Jerker Netz      3  10.44  5.47 4.57    18.57:14 
 12 Tomas Andersson  1 4  10.47  5.50 4.57    18.57:05 
 13 Yvonne Fjordside  1 3  11.04  5.52 5.12    18.37:29 
 14 Stefn Hornebrnt  13 4  11.46  6.11 5.35    18.56:39 
 15 Peter Strömdal  13 4  11.47  6.24 5.23    18.56:37 
 16 Janne Matsson   1 4  12.28  6.43 5.45    18.55:18 
 17 Lasse Hogedal     4  12.57  6.07 6.50    18.47:22 
 18 Martina Dalström   2  13.16  6.22 6.54    18.58:41 
 19 Håkan Schmidt   13 4  13.45  5.31 8.14    19.07:08 
 20 Lasse Ekberg     4  14.16  5.55 8.21    18.48:38 
 21 Hasse Ekberg     4  14.19  5.46 8.33    21.19:33 
 22 Roy Johansson   1 4  14.49  7.22 7.27    18.49:20 
 23 Stefan Stolt     2  16.37  8.19 8.18    18.39:35 
 24 Ingemar Wiklund  1 4  17.35  6.4610.49  19.12:53 
 25 Ulf Smedberg     2  17.55  9.35 8.20    18.06:58 
 26 Johanna Stolt     2  18.08  9.39 8.29    18.39:39 
 27 Jörgen Hallén     2  18.27 10.40 7.47    18.28:32 
 28 Adam Stanoff     2  20.32 11.09 9.23    18.36:43 
 29 Leif Olofsson     3  20.35  9.4310.52  18.44:06 
 30 Anita Söderström   2  21.48 12.04 9.44    18.37:40 
 31 Marinne Book     2  22.12 12.0110.11  18.37:51 
 32 Daniel Söderström   2  22.55 12.2310.32  18.35:59 
 33 Anders Järpedal    2  23.00 12.1310.47  18.36:04 
 34 Daniel Sager     2  24.16 11.1013.06  18.34:41 
 35 Matilda Thorén    2  24.31 11.0613.25  18.28:26 
 36 Sofia Johansson    2  25.03 11.1513.48  18.00:26 
 37 Hanna Johansson    2  25.19 11.2913.50  18.00:36 
 38 Emelie Johansson   2  26.06 13.0613.00  18.34:54 
 39 Evelina Johansson   2  26.18 13.1413.04  18.34:51 
 40 Sebastian Svensson  2  28.36 14.4713.49  18.16:57 
 41 Rikard Björkman    4  29.39 14.3915.00  19.20:14 
 42 Gunnar Johansson   1  30.31 20.52 9.39    18.26:42 
 43 Julia Mattsson    2  36.02 15.4620.16  18.46:41 
 44 Tobias Mattsson    2  37.47 18.2019.27  18.44:23 
 45 Emma Johanssson    2  38.42 21.5016.52  18.40:37 
 46 Elin Järpedal     2  44.30 23.1421.16  18.40:07 
 47 Eva Olofsson     2  47.03 34.1212.51  18.18:06 

5 820 m 46 Starttid Sträcklängder: 500 320
 1 Sebastian Svensson  3  18.27 11.39 6.48    18.45:33 
 2 Anders Järpedal    3  21.30 14.54 6.36    18.59:04 
 3 Daniel Söderström   3  21.36 15.07 6.29    18.58:54 
 4 Leif Olofsson     4  24.17 13.0111.16  19.04:41 
 5 Eva Olofsson     3  24.49 13.1411.35  19.05:09 
 6 Matilda Thorén    3  25.56 13.2912.27  18.52:57 
 7 Evelina Johansson   3  27.33 18.44 8.49    19.01:09 
 8 Emelie Johansson   3  27.42 18.45 8.57    19.01  
 9 Julia Thorén     3  30.39 18.0912.30  18.48:09 
 10 Tobias Mattsson    3  34.15 25.39 8.36    19.22:10 
 11 Elin Järpedal     3  34.34 22.5111.43  19.24:37 
 12 Julia Mattsson    3  36.32 24.5211.40  19.22:43 

6 1150 m 45 Starttid Sträcklängder: 450 700
 1 Robert Enbom   123 5  7.07  2.59 4.08    18.56:56 
 2 Tommy Andersson 123 5  7.10  2.59 4.11    18.56:42 
 3 Mats Kristiansson132 5  7.45  3.33 4.12    18.57:33 
 4 Björn Kristinsson123 5  7.46  3.30 4.16    18.56:19 
 5 Mikael Palgrim  132 5  8.13  4.05 4.08    18.55:43 
 6 Martin Ivarsson 132 5  8.15  4.02 4.13    18.55:38 
 7 Staffan Johansson123 5  8.33  3.29 5.04    18.58:22 
 8 Jons Gustffson  132 5  8.56  3.53 5.03    18.57:27 
 9 Håkan Schmidt   13 5  9.11  3.44 5.27    19.20:53 
 10 Jerker Netz      4  9.42  3.52 5.50    19.07:58 
 11 Tomas Andersson  1 5  9.43  4.17 5.26    19.07:52 
 12 Stefn Hornebrnt  13 5  9.55  4.05 5.50    19.08:25 
 13 Peter Strömdal  13 5  9.57  4.06 5.51    19.08:24 
 14 Janne Matsson   1 5  9.59  4.08 5.51    19.07:46 
 15 Yvonne Fjordside  1 4  10.14  3.45 6.29    18.48:33 
 16 Gunnar Ehn     1 4  10.30  5.03 5.27    18.56:39 
 17 Jörgen Hallén     3  10.37  4.43 5.54    18.46:59 
 18 Martina Dalström   3  12.01  4.08 7.53    19.11:57 
 19 Jonas Wallin     3  12.51  7.26 5.25    18.59:16 
 20 Roy Johansson   1 5  13.31  5.08 8.23    19.04:09 
 21 Ulf Smedberg     3  14.15  5.45 8.30    18.24:53 
 22 Stefan Stolt     3  15.13  4.1810.55  18.56:12 
 23 Johanna Stolt     3  17.03  7.08 9.55    18.57:47 
 24 Gunnar Johansson   2  17.54  6.3111.23  18.57:13 
 25 Adam Stanoff     3  17.58  6.3811.20  18.57:15 
 26 Hanna Johansson    3  18.13  7.0111.12  18.25:55 
 27 Sofia Johansson    3  18.28  6.5511.33  18.25:29 
 28 Marinne Book     3  19.20  6.5612.24  19.00:03 
 29 Anita Söderström   3  20.04  7.2312.41  18.59:28 
 30 Ingemar Wiklund  1 5  20.59  4.0016.59  19.30:28 
 31 Lasse Hogedal     5  23.23  6.4116.42  19.00:19 
 32 Daniel Sager     3  24.28  4.5419.34  18.58:57 

7 1860 m 48 49 50 51 Starttid Sträcklängder: 700 290 270 320 280
 1 Martin Ivarsson 132 7  13.23  4.08 1.46 2.14 3.00 2.15    19.13:54 
 2 Mikael Palgrim  132 7  13.23  4.10 1.45 2.14 3.00 2.14    19.13:57 
 3 Robert Enbom   123 7  13.50  4.14 1.45 2.18 3.26 2.07    19.13:38 
 4 Tommy Andersson 123 6  13.51  3.58 1.37 2.24 3.29 2.23    19.03:52 
 5 Mats Kristiansson132 6  13.59  4.09 1.53 2.32 2.57 2.28    19.05:18 
 6 Björn Kristinsson123 6  14.04  4.07 1.56 2.32 3.02 2.27    19.04:05 
 7 Jons Gustffson  132 6  14.57  4.33 2.03 2.22 2.58 3.01    19.06:23 
 8 Staffan Johansson123 7  17.23  4.48 2.17 4.08 3.27 2.43    19.21:20 

8 1170 m 52 53 54 55 Starttid Sträcklängder: 250 220 210 240 250
 1 Robert Enbom   123 6  9.35  2.14 1.33 1.13 2.25 2.10    19.04:03 
 2 Björn Kristinsson123 7  10.00  2.30 1.39 1.14 2.34 2.03    19.18:09 
 3 Martin Ivarsson 132 6  10.01  2.31 1.42 1.16 2.28 2.04    19.03:53 
 4 Mikael Palgrim  132 6  10.01  2.36 1.38 1.18 2.26 2.03    19.03:56 
 5 Mats Kristiansson132 7  10.03  2.38 1.35 1.15 2.35 2.00    19.19:17 
 6 Tommy Andersson 123 7  10.12  2.44 2.41 1.05 2.04 1.38    19.17:43 
 7 Jons Gustffson  132 7  11.41  3.26 1.52 1.44 2.39 2.00    19.21:20 
 8 Håkan Schmidt   13 6  13.24  3.16 2.03 2.17 3.13 2.35    19.30:04 
 9 Yvonne Fjordside  1 5  13.58  2.52 3.26 1.56 3.09 2.35    18.58:47 
 10 Staffan Johansson123 6  14.25  2.55 4.14 1.30 3.36 2.10    19.06:55 
 11 Gunnar Ehn     1 5  15.11  3.06 1.59 4.12 3.23 2.31    19.07:09 
 12 Peter Strömdal  13 6  16.02  4.01 4.41 1.31 3.06 2.43    19.18:21 
 13 Stefn Hornebrnt  13 6  16.03  4.03 4.32 1.41 3.06 2.41    19.18:20 
 14 Stefan Stolt     4  26.23  4.31 6.35 5.10 6.56 3.11    19.11:25 

9 940 m 47 Starttid Sträcklängder: 570 370
 1 Tommy Andersson 123 8  4.32  2.54 1.38    19.27:55 
 2 Martin Ivarsson 132 8  5.06  3.03 2.03    19.27:17 
 3 Mikael Palgrim  132 8  5.08  3.04 2.04    19.27:20 
 4 Robert Enbom   123 8  5.12  3.25 1.47    19.27:28 
 5 Tomas Johansson  1 7  5.45  0.11 5.34    2580.10:08 
 6 Mats Kristiansson132 8  6.03  4.04 1.59    19.29:20 
 7 Björn Kristinsson123 8  6.06  4.02 2.04    19.28:09 
 8 Staffan Johansson123 8  6.10  3.48 2.22    19.38:43 
 9 Jons Gustffson  132 8  6.26  4.19 2.07    19.33:01 
 10 Håkan Schmidt   13 7  7.15  4.50 2.25    19.43:28 
 11 Yvonne Fjordside  1 6  7.28  4.47 2.41    19.12:45 
 12 Tomas Andersson  1 6  7.38  5.04 2.34    19.17:35 
 13 Jerker Netz      5  7.42  5.06 2.36    19.17:40 
 14 Martina Dalström   4  7.46  5.02 2.44    19.23:58 
 15 Jonas Wallin     4  7.56  5.24 2.32    19.12:07 
 16 Stefn Hornebrnt  13 7  8.03  5.18 2.45    19.34:23 
 17 Janne Matsson   1 6  8.07  5.31 2.36    19.17:45 
 18 Peter Strömdal  13 7  8.11  5.27 2.44    19.34:23 
 19 Stefan Stolt     5  8.18  5.26 2.52    19.37:48 
 20 Daniel Sager     4  8.21  5.31 2.50    19.23:25 
 21 Gunnar Ehn     1 6  9.13  6.37 2.36    19.22:20 
 22 Roy Johansson   1 6  9.14  6.05 3.09    19.17:40 
 23 Johanna Stolt     4  10.14  6.54 3.20    19.14:50 
 24 Ingemar Wiklund  1 6  10.31  7.45 2.46    19.51:27 
 25 Ulf Smedberg     4  12.29  8.40 3.49    18.39:08 
 26 Sofia Johansson    4  13.45  8.45 5.00    18.43:57 
 27 Hanna Johansson    4  13.46  8.53 4.53    18.44:08 
 28 Jörgen Hallén     4  14.10 11.15 2.55    18.57:36 
 29 Gunnar Johansson   3  16.08 10.48 5.20    19.15:07 
 30 Adam Stanoff     4  16.08 10.40 5.28    19.15:13 
 31 Anita Söderström   4  21.32 17.46 3.46    19.19:32 
 32 Marinne Book     4  21.42 18.02 3.40    19.19:23 
Fel Lasse Ekberg     6  3.30    3.30    1296.03:10 Felstämplat 
Fel Rikard Björkman    6  3.55    3.55    1296.50:09 Felstämplat 
Fel Björn Svensson    4  6.28    6.28    1296.14:31 Felstämplat 
Fel Emma Johanssson    4  16.30    16.30    1296.19:35 Felstämplat 
Fel Maria Ehn       4  25.21    25.21    1296.14:14 Felstämplat 
Fel Tomas Johansson  1 7  43.45 43.45       2580.10:08 Felstämplat 
Fel Hasse Ekberg     6 154.26    54.26    1298.34:08 Felstämplat 

1469 4140 m 31 97 34 97 45 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 910 650 450 700 570 370
 1 Martina Dalström   1469  38.05  2.34 2.28 6.22 6.54 4.08  7.53 5.02 2.44  18.53:39 
 2 Jörgen Hallén    1469  49.16  3.40 2.2210.40 7.47 4.43  5.5411.15 2.55  18.22:30 
 3 Ulf Smedberg     1469  51.22  3.38 3.05 9.35 8.20 5.45  8.30 8.40 3.49  18.00:15 
 4 Johanna Stolt    1469  52.43  4.11 3.07 9.39 8.29 7.08  9.55 6.54 3.20  18.32:21 
 5 Anna-Krin Kristiansso1469  56.49 37.04 -13. 0.02 0.08 0.04  1.01 0.02 0.01 0.03  19.05:20 
 6 Adam Stanoff     1469  64.22  4.56 4.4811.09 9.23 6.38  11.2010.40 5.28  18.26:59 
 7 Daniel Sager     1469  64.46  3.07 4.3411.1013.06 4.54  19.34 5.31 2.50  18.27  
 8 Hanna Johansson   1469  67.42  5.12 5.1211.2913.50 7.01  11.12 8.53 4.53  17.50:12 
 9 Sofia Johansson   1469  67.47  5.18 5.1311.1513.48 6.55  11.33 8.45 5.00  17.49:55 
 10 Marinne Book     1469  74.12  4.15 6.4312.0110.11 6.56  12.2418.02 3.40  18.26:53 
 11 Anita Söderström   1469  74.12  4.12 6.3612.04 9.44 7.23  12.4117.46 3.46  18.26:52 

145 2870 m 31 97 34 97 46 Starttid Sträcklängder: 320 170 910 650 500 320
 1 Daniel Söderström   145  55.41  6.07 5.0312.2310.3215.07  6.29  18.24:49 
 2 Anders Järpedal    145  55.48  6.08 5.1012.1310.4714.54  6.36  18.24:46 
 3 Matilda Thorén    145  55.53  2.18 3.0811.0613.2513.29  12.27  18.23  
 4 Sebastian Svensson  145  59.23  6.46 5.3414.4713.4911.39  6.48  18.04:37 
 5 Emelie Johansson   145  65.03  3.38 7.3713.0613.0018.45  8.57  18.23:39 
 6 Evelina Johansson   145  69.09  6.00 9.1813.1413.0418.44  8.49  18.19:33 
 7 Tobias Mattsson    145  83.42  5.01 6.3918.2019.2725.39  8.36  18.32:43 
 8 Eva Olofsson     145  86.59  7.00 8.0734.1212.5113.14  11.35  18.02:59 
 9 Julia Mattsson    145  89.59  8.39 8.4615.4620.1624.52  11.40  18.29:16 
 10 Elin Järpedal     145  95.11  8.45 7.2223.1421.1622.51  11.43  18.24  

125 2850 m 31 97 37 38 39 40 97 46 Starttid Sträcklängder: 320 170 280 430 230 360 240 500 320
 1 Julia Thorén     125  55.48  2.03 2.07 3.06 6.07 3.40  6.04 2.0218.0912.30  18.23  

12 2030 m 31 97 37 38 39 40 Starttid Sträcklängder: 320 170 280 430 230 360 240
 1 Maria Alfredsson  49.03  3.58 8.55 5.51 8.50 9.32  9.12 2.45  18.22:17 

239 3520 m 37 38 39 40 97 41 42 43 44 97 47 Starttid Sträcklängder: 280 430 230 360 240 170 330 140 180 220 570 370
 1 Maria Ehn       230  56.38  6.54 6.07 4.18 5.36 2.26  3.5913.25 2.23 3.32 2.18    25.21  18.23  

2469 5190 m 37 38 39 40 97 34 97 45 97 47 Starttid Sträcklängder: 280 430 230 360 240 910 650 450 700 570 370
 1 Jonas Wallin     2469  57.03  5.13 4.01 5.09 4.23 6.46  5.47 4.57 7.26 5.25 5.24  2.32  18.23  

134689 6350 m 31 97 41 42 43 44 97 34 97 45 97 52 53 54 55 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 170 330 140 180 220 910 650 450 700 250 220 210 240 250 570 370
 1 Yvonne Fjordside  134689  57.13  1.48 2.03 2.07 3.30 1.43  1.42 1.36 5.52 5.12 3.45  6.29 2.52 3.26 1.56 3.09  2.35 4.47 2.41  18.23  
Utg Lasse Ekberg    13240  69.05  1.42 1.48 4.03 5.13       1.55 1.45 4.21 1.36  1.36 1.39 5.55 8.21     3.30  18.23  Utg:45,52.. saknas 
Utg Roy Johansson   132469  70.52  1.56 2.07 3.18 5.54       2.29 2.06 3.23 1.46  1.37 1.44 7.22 7.27 5.08  8.23 6.05 3.09  18.23  Utg:52,53.. saknas 
Utg Lasse Hogedal    13246  72.36  2.20 1.54 3.16 4.08       2.01 1.56 4.07 1.35  1.35 1.30 6.07 6.50 6.41  16.42  18.23  Utg:97,52.. saknas 

129 2970 m 31 97 37 38 39 40 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 280 430 230 360 240 570 370
 1 Björn Svensson    120  50.30  2.42 3.46 5.47 7.51 3.20  4.1517.33   6.28  18.29:01 

123469 6720 m 31 97 37 38 39 40 97 41 42 43 44 97 34 97 45 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 280 430 230 360 240 170 330 140 180 220 910 650 450 700 570 370
 1 Tomas Andersson  123469  62.13  1.29 1.49 3.12 5.23 3.47  4.45 2.01 1.48 3.59 2.13  1.51 1.48 5.50 4.57 4.17  5.26 5.04 2.34  18.23  
 2 Janne Matsson   123469  62.52  1.46 2.22 2.36 5.17 2.29  3.54 2.54 2.36 3.13 1.41  1.49 1.41 6.43 5.45 4.08  5.51 5.31 2.36  18.23  
 3 Ingemar Wiklund  123469  98.58  1.42 2.20 3.00 6.39 3.21  12.11 2.39 4.28 6.13 2.04  3.13 2.03 6.4610.49 4.00  16.59 7.45 2.46  18.23  

13469 5180 m 31 97 41 42 43 44 97 34 97 45 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 170 330 140 180 220 910 650 450 700 570 370
 1 Jerker Netz     13469  45.55  3.04 2.49 1.49 3.56 2.26  1.52 1.51 5.47 4.57 3.52  5.50 5.06 2.36  18.39:27 

1345 3910 m 31 97 41 42 43 44 97 34 97 46 Starttid Sträcklängder: 320 170 170 330 140 180 220 910 650 500 320
 1 Leif Olofsson    1345  86.37  6.59 7.56 8.38 6.50 3.14  5.17 2.51 9.4310.5213.01  11.16  18.02:21 

21 7890 m 31 97 37 38 39 40 97 41 42 43 44 97 34 97 45 97 52 53 54 55 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 280 430 230 360 240 170 330 140 180 220 910 650 450 700 250 220 210 240 250 570 370
 1 Håkan Schmidt   1324689  73.51  2.09 2.13 2.37 5.03 2.27  3.41 1.52 1.49 3.45 1.27  1.42 1.31 5.31 8.14 3.44  5.27 3.16 2.03 2.17 3.13  2.35 4.50 2.25  18.36:52 
 2 Stefn Hornebrnt  1324689  79.26  1.45 2.07 3.31 5.07 4.55  3.50 1.52 2.14 3.23 1.41  1.31 1.43 6.11 5.35 4.05  5.50 4.03 4.32 1.41 3.06  2.41 5.18 2.45  18.23  
 3 Peter Strömdal  1324689  79.34  1.57 2.05 3.18 5.07 4.54  3.48 1.53 2.03 3.21 1.44  1.29 1.58 6.24 5.23 4.06  5.51 4.01 4.41 1.31 3.06  2.43 5.27 2.44  18.23  

22 7690 m 31 97 34 97 47 97 47 97 47 97 47 97 47 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 910 650 570 370 570 370 570 370 570 370 570 370 570 370
469 3650 m 34 97 45 97 47 Starttid Sträcklängder: 910 650 450 700 570 370
 1 Gunnar Johansson   469  64.33 20.52 9.39 6.3111.2310.48  5.20  18.26:42 

124689 6850 m 31 97 37 38 39 40 97 34 97 45 97 52 53 54 55 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 280 430 230 360 240 910 650 450 700 250 220 210 240 250 570 370
 1 Gunnar Ehn     124689  68.33  2.03 2.14 2.38 6.20 2.56  4.58 2.04 5.29 4.57 5.03  5.27 3.06 1.59 4.12 3.23  2.31 6.37 2.36  18.23  
Utg Sofia Norlenius       69.04  3.26 3.0711.35 8.14       2.45            16.40  18.52:24 Utg:39,34.. saknas 

23 2580 m 37 38 39 40 97 41 42 43 44 Starttid Sträcklängder: 280 430 230 360 240 170 330 140 180 220
 1 Gunnar Kristiansson  32  68.10  8.1611.51 5.48 8.26 3.05  11.34 7.05 2.52 4.44 4.29    18.14:02 

26 9750 m 31 97 37 38 39 40 97 41 42 43 44 97 34 97 45 97 48 49 50 51 97 52 53 54 55 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 280 430 230 360 240 170 330 140 180 220 910 650 450 700 700 290 270 320 280 250 220 210 240 250 570 370
 1 Tommy Andersson 12346789  68.27  2.29 1.30 2.23 2.57 1.44  2.50 1.30 1.25 2.37 2.50  1.31 1.12 4.28 4.16 2.59  4.11 3.58 1.37 2.24 3.29  2.23 2.44 2.41 1.05 2.04  1.38 2.54 1.38  18.23  
 2 Robert Enbom   12346879  68.40  2.33 1.32 2.47 3.13 2.00  2.46 1.22 2.28 2.35 1.04  1.36 1.12 4.28 4.20 2.59  4.08 4.14 1.45 2.18 3.26  2.07 2.14 1.33 1.13 2.25  2.10 3.25 1.47  18.23  
 3 Martin Ivarsson 13246879  69.23  1.19 1.52 2.28 3.19 2.18  3.04 1.25 1.34 2.44 1.04  1.19 1.19 4.45 4.08 4.02  4.13 4.08 1.46 2.14 3.00  2.15 2.31 1.42 1.16 2.28  2.04 3.03 2.03  18.23  
 4 Mikael Palgrim  13246879  69.28  1.23 1.52 2.32 3.18 2.16  3.03 1.25 1.40 2.39 1.06  1.18 1.17 4.45 4.09 4.05  4.08 4.10 1.45 2.14 3.00  2.14 2.36 1.38 1.18 2.26  2.03 3.04 2.04  18.23  
 5 Björn Kristinsson12346789  71.15  1.19 1.47 2.02 3.54 1.44  3.11 1.21 1.54 2.45 1.04  1.35 1.21 4.53 4.29 3.30  4.16 4.07 1.56 2.32 3.02  2.27 2.30 1.39 1.14 2.34  2.03 4.02 2.04  18.23  
 6 Mats Kristiansson13246789  71.23  2.35 1.37 2.31 3.20 2.15  3.04 1.28 1.34 3.02 1.04  1.19 1.15 4.58 4.31 3.33  4.12 4.09 1.53 2.32 2.57  2.28 2.38 1.35 1.15 2.35  2.00 4.04 1.59  18.23  
 7 Jons Gustffson  13246789  76.27  1.23 1.33 2.34 3.12 2.13  3.20 1.55 1.44 2.56 1.08  1.15 1.16 4.57 5.01 3.53  5.03 4.33 2.03 2.22 2.58  3.01 3.26 1.52 1.44 2.39  2.00 4.19 2.07  18.23  
 8 Staffan Johansson12346879  81.53  1.27 1.41 2.10 3.03 2.52  2.59 1.44 1.35 2.57 1.21  1.26 1.32 5.53 4.42 3.29  5.04 4.48 2.17 4.08 3.27  2.43 2.55 4.14 1.30 3.36  2.10 3.48 2.22  18.23  
Utg Hasse Ekberg    13240 219.59 52.35 1.51 3.48 5.28       1.54 1.38 4.34 1.39  1.30 1.36 5.46 8.33    54.26                  18.23  Utg:39,41.. saknas 
Utg Tomas Johansson  132400 220.36 18.3087.0913.3353.40          7.07 0.0-41.32  0.13   0.45 0.0543.45     0.11 5.34 0.0122.14    18.23  Utg:40,41.. saknas 

149 2990 m 31 97 34 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 910 650 570 370
 1 Emma Johanssson    140  78.01  8.28 8.0221.5016.52    16.30  18.24:07 

13 1530 m 31 97 41 42 43 44 Starttid Sträcklängder: 320 170 170 330 140 180 220
 1 Jan Svensson      13  35.13  2.32 2.02 2.34 4.31 2.09  2.0219.23  19.06:25 

14689 5310 m 31 97 34 97 45 97 52 53 54 55 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 910 650 450 700 250 220 210 240 250 570 370
 1 Stefan Stolt    14689  73.42  4.04 3.07 8.19 8.18 4.18  10.55 4.31 6.35 5.10 6.56  3.11 5.26 2.52  18.32:24 

12349 5570 m 31 97 37 38 39 40 97 41 42 43 44 97 34 97 47 Starttid Sträcklängder: 320 170 280 430 230 360 240 170 330 140 180 220 910 650 570 370
 1 Rikard Björkman   13240 113.00  1.50 2.05 5.5016.44 7.55  6.41 3.43 2.04 3.56 1.53  2.23 2.1014.3915.00     3.55  18.23  

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.