GÄM – Kavlen 2003

 

Lördagen  13/9

 

Klasser:    H17 – 39    3 x 5 km

                 D17 – 39    3 x 4 km

                 H 13 – 16   3 x 3 km

                 D 13 – 16    3 x 3 km

                 H 12            3 x 1,5 km

                 D 12            3 x 1,5 km

                 H 135          3 x 4 km

                 D 135          3 x 3 km

                

OBS. De två första sträckorna startar samtidigt på olika banor och växlar till den tredje när båda är i mål

Lag från klubb utanför SAKO deltar ej i mästerskapstävlingen

 

Avgifter:         Ungdom 90 kr

                        Äldre 195 kr

Anmälan:        Oss tillhanda senast onsdagen den 3/9.

                        Adress; OK Flundrehof  Rosenvägen 14           

                         46020 Sjuntorp

Samling:         Baggeryr Sjuntorp. Vägvisning från vägen               

                        Sjuntorp - Trollhättan

Start:               Första start kl 11.00

Karta:              1:10000 ekvidistans 5 m

Tvätt:              Medtag eget vatten (eller sjön, 500 m till     

                        Sjölandasjön)

Övrigt:            Medtag egna nålar till nummerlappen

Upplysningar: Bernt Gustafsson tel. 0520-444251

                

 

Välkommen!

 

OK Flundrehof