Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D65 13(11) Margareta Holmberg IF Hagen  7.01 (Gunvor Granath Nynä 1.26)  starttid: 11.24 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 3 (19) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  4.44-3 -5  17.3      273  4.44-4 -6  17.3       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  7.49-10 -17 49.5      431 12.33-9 -18 29.1       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  2.54-6 -8  19.1      583 15.27-9 -17 26.5       2.19 15.2 ESO
 4 79  260 13.07-11 -18 50.4 8.00   843 28.34-12 -21 33.9       4.08 15.9 SNB
 5 84  128  5.14-10 -17 40.9 2.00   971 33.48-12 -22 34.8       2.31 19.7 BD 
 6 87  230  8.53-11 -19 38.6 4.50  1,201 42.41-13 -24 35.5       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  2.12-9 -16 23.4     1,295 44.53-13 -24 34.7       0.52 9.2 ESO
 8 72  400  7.32-7 -15 18.8 1.00  1,695 52.25-12 -23 30.9       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  4.55-10 -16 34.4 2.20  1,838 57.20-13 -24 31.2   +GG 1  2.02 14.2 ESO
10 123  103  7.01-10 -18 68.1 3.10  1,941 64.21-13 -25 33.2       1.00 9.7 ESO
11 100   84  1.45-11 -19 20.8     2,025 66.06-13 -25 32.6       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.55-9 -17  8.0     2,140 67.01-13 -25 31.3       0.32 4.6 ESO
2,140 7.01-13 -3 3.3 21.20 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MH8-15-GG 10 11