Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D65 12(11) Gunvor Granath Nynäshamns OK  1.26 (Gunvor Granath Nynä 1.26)  starttid: 11.26 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 1 (19) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  8.16-9 -16 30.3 2.20   273  8.16-11 -22 30.3       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  4.35-8 -15 29.0      431 12.51-10 -20 29.8       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  7.21-11 -19 48.4 4.00   583 20.12-12 -22 34.6       2.19 15.2 ESO
 4 79  260  4.51-3 -5  18.7      843 25.03-11 -20 29.7       4.08 15.9 SNB
 5 84  128 10.16-11 -19 80.2 6.40   971 35.19-13 -24 36.4       2.31 19.7 BD 
 6 87  230  7.14-9 -16 31.4 2.30  1,201 42.33-12 -23 35.4       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  1.55-7 -14 20.4     1,295 44.28-12 -23 34.3       0.52 9.2 ESO
 8 72  400  8.09-8 -16 20.4 0.40  1,695 52.37-13 -24 31.0       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  2.58-8 -11 20.7     1,838 55.35-12 -23 30.2   -MH81  2.02 14.2 ESO
10 123  103  3.42-9 -17 35.9 1.30  1,941 59.17-12 -23 30.5       1.00 9.7 ESO
11 100   84  1.14-7 -12 14.7     2,025 60.31-12 -23 29.9       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.55-9 -17  8.0     2,140 61.26-12 -23 28.7       0.32 4.6 ESO
2,140 1.26-12 -1 0.7 17.40 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MH8-15-GG 10 11