Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D35 7(9) Birgitta Andersson Främmestads IK 48.52 (Maria Wallin OK Rot 12.16)  starttid: 11.47 
  Alla klasser D35 + H50 45 (52) Arne Alfredsson Uddevalla OK  7.40
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 43  494  6.28-5 -39 13.1      494  6.28-6 -41 13.1       4.11 8.5 JN3
 2 44   57  1.49-9 -50 31.9 1.20   551  8.17-8 -47 15.0   -HS21  0.22 6.4 RM 
 3 79  430  6.38-7 -45 15.4 0.50   981 14.55-8 -45 15.2       3.43 8.6 HS2
 4 84  128  2.56-8 -45 22.9 0.40  1,109 17.51-8 -48 16.1       1.25 11.1 TS 
 5 87  230  4.21-8 -44 18.9 1.20  1,339 22.12-9 -48 16.6       1.59 8.6 TS 
 6 95  482  5.16-5 -28 10.9     1,821 27.28-7 -43 15.1   -Suz2  3.31 7.3 YN 
 7 93  194  2.54-6 -39 14.9     2,015 30.22-7 -44 15.1       1.45 9.0 YN 
 8 121  359  4.37-6 -30 12.9 0.30  2,374 34.59-7 -43 14.7   -AKR1  2.44 7.6 JN3
 9 77  240  3.26-5 -36 14.3     2,614 38.25-7 -39 14.7   +AKR1  1.58 8.2 YN 
10 56  357  5.01-6 -47 14.1 1.00  2,971 43.26-7 -40 14.6       2.44 7.7 BH2
11 123  250  4.04-9 -50 16.3 1.00  3,221 47.30-7 -43 14.7       2.01 8.1 MV 
12 100   84  0.46-2 -21  9.1     3,305 48.16-7 -43 14.6       0.35 6.9 Siv
Mål    115  0.36-6 -46  5.2     3,420 48.52-7 -43 14.3       0.23 3.3 PW 
3,420 48.52-7 -45 14.3 6.40 27.21 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 HS2-7-BA4 3 4 5 6 Suz-14-BA4-5-CI 7 AKR-6-Suz-29-CI-26-BA4 8 AKR-9-BA4 9 BA4-5-AKR 10 11 12