Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D35 1(9) Jenny Nyman Vänersborgs SK 30.20 (tvåa Jenny Nyman Vänersb 30.20)  starttid: 11.41 
  Alla klasser D35 + H50 4 (52) Arne Alfredsson Uddevalla OK  7.40
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 43  494  4.11-1 -1  8.5      494  4.11-1 -1  8.5   -TW 1  4.11 8.5 JN3
 2 44   57  0.28-1 -7  8.2      551  4.39-1 -1  8.4   +TW 1  0.22 6.4 RM 
 3 79  430  4.09-3 -7  9.7 0.20   981  8.48-1 -2  9.0       3.43 8.6 HS2
 4 84  128  1.26-1 -2  11.2     1,109 10.14-1 -2  9.2       1.25 11.1 TS 
 5 87  230  2.11-1 -6  9.5     1,339 12.25-1 -2  9.3       1.59 8.6 TS 
 6 95  482  3.47-1 -4  7.8     1,821 16.12-1 -1  8.9       3.31 7.3 YN 
 7 93  194  2.34-5 -29 13.2 0.50  2,015 18.46-1 -4  9.3       1.45 9.0 YN 
 8 121  359  2.44-1 -1  7.6     2,374 21.30-1 -2  9.1       2.44 7.6 JN3
 9 77  240  2.19-2 -7  9.7 0.20  2,614 23.49-1 -2  9.1       1.58 8.2 YN 
10 56  357  3.21-1 -7  9.4 0.20  2,971 27.10-1 -2  9.1       2.44 7.7 BH2
11 123  250  2.05-1 -3  8.3     3,221 29.15-1 -2  9.1       2.01 8.1 MV 
12 100   84  0.38-1 -4  7.5     3,305 29.53-1 -2  9.0       0.35 6.9 Siv
Mål    115  0.27-1 -7  3.9     3,420 30.20-1 -2  8.9       0.23 3.3 PW 
3,420 30.20-1 -4 8.9 1.50 27.21 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TW -4-JN3 2 JN3-5-TW 3 BA2-29-JN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12