Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H50 1(43) Bo Herdersson OK Mark 29.01 (tvåa Bo Herdersson OK Ma 29.01)  starttid: 11.18 
  Alla klasser D35 + H50 3 (52) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 43  494  4.17-2 -3  8.7      494  4.17-2 -3  8.7       4.11 8.5 JN3
 2 44   57  0.26-3 -3  7.6      551  4.43-2 -3  8.6       0.22 6.4 RM 
 3 79  430  4.00-3 -4  9.3      981  8.43-1 -1  8.9   -KI21  3.43 8.6 HS2
 4 84  128  1.27-2 -3  11.3     1,109 10.10-1 -1  9.2   +KI21  1.25 11.1 TS 
 5 87  230  2.13-6 -7  9.6     1,339 12.23-1 -1  9.2   +KI21  1.59 8.6 TS 
 6 95  482  3.53-5 -6  8.1     1,821 16.16-1 -2  8.9   +KI21  3.31 7.3 YN 
 7 93  194  1.49-4 -5  9.4     2,015 18.05-1 -1  9.0   +OM 1  1.45 9.0 YN 
 8 121  359  3.05-2 -3  8.6     2,374 21.10-1 -1  8.9   -TS 1  2.44 7.6 JN3
 9 77  240  2.01-2 -2  8.4     2,614 23.11-1 -1  8.9   -GL33  1.58 8.2 YN 
10 56  357  2.44-1 -1  7.7     2,971 25.55-1 -1  8.7   +TS 1  2.44 7.7 BH2
11 123  250  2.03-2 -2  8.2     3,221 27.58-1 -1  8.7   +TS 1  2.01 8.1 MV 
12 100   84  0.36-2 -2  7.1     3,305 28.34-1 -1  8.6   +TS 1  0.35 6.9 Siv
Mål    115  0.27-7 -7  3.9     3,420 29.01-1 -1  8.5       0.23 3.3 PW 
3,420 29.01-1 -3 8.5 27.21 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 KI2-1-BH2 4 BH2-3-KI2 5 BH2-7-KI2 6 BH2-12-KI2 7 BH2-11-OM-23-KI2 8 TS -15-BH2 9 GL3-2-HA-1-BH2-3-TS 10 BH2-6-TS 11 BH2-9-TS 12 BH2-11-TS