Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D35 5(9) Carina Ivarsson OK Kullingshof 40.29 (Maria Wallin OK Rot 12.16)  starttid: 11.51 
  Alla klasser D35 + H50 30 (52) Arne Alfredsson Uddevalla OK  7.40
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 43  494  8.05-8 -48 16.4 2.20   494  8.05-9 -50 16.4       4.11 8.5 JN3
 2 44   57  0.39-4 -33 11.4 0.10   551  8.44-9 -48 15.8       0.22 6.4 RM 
 3 79  430  5.00-4 -23 11.6      981 13.44-6 -41 14.0   -Suz1  3.43 8.6 HS2
 4 84  128  2.29-4 -38 19.4 0.30  1,109 16.13-6 -40 14.6   -Suz1  1.25 11.1 TS 
 5 87  230  2.52-3 -26 12.5     1,339 19.05-6 -37 14.3   -Suz1  1.59 8.6 TS 
 6 95  482  4.28-4 -17  9.3     1,821 23.33-6 -32 12.9   -Suz2  3.31 7.3 YN 
 7 93  194  2.23-3 -22 12.3     2,015 25.56-6 -32 12.9       1.45 9.0 YN 
 8 121  359  3.59-4 -21 11.1     2,374 29.55-5 -30 12.6   +Suz1  2.44 7.6 JN3
 9 77  240  2.14-1 -5  9.3     2,614 32.09-5 -28 12.3       1.58 8.2 YN 
10 56  357  3.57-3 -25 11.1     2,971 36.06-5 -28 12.2       2.44 7.7 BH2
11 123  250  2.55-5 -32 11.7     3,221 39.01-5 -28 12.1   +Suz1  2.01 8.1 MV 
12 100   84  0.50-5 -39  9.9     3,305 39.51-5 -28 12.1   -Suz1  0.35 6.9 Siv
Mål    115  0.38-7 -48  5.5     3,420 40.29-5 -28 11.8   -Suz1  0.23 3.3 PW 
3,420 40.29-5 -30 11.8 3.00 27.21 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 Suz-10-CI 4 Suz-13-CI 5 Suz-4-CI 6 Suz-14-BA4-5-CI 7 AKR-6-Suz-29-CI -26-BA4 8 CI -6-Suz 9 CI -16-Suz 10 CI -16-Suz 11 CI -3-Suz 12 Suz-0-CI