Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D35 3(9) Suzy Larsson OK Skogshjortarna 38.19 (Maria Wallin OK Rot 12.16)  starttid: 11.53 
  Alla klasser D35 + H50 22 (52) Arne Alfredsson Uddevalla OK  7.40
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 43  494  5.21-3 -21 10.8      494  5.21-3 -22 10.8       4.11 8.5 JN3
 2 44   57  0.37-3 -30 10.8 0.10   551  5.58-2 -24 10.8       0.22 6.4 RM 
 3 79  430  5.36-5 -33 13.0 0.50   981 11.34-4 -31 11.8   +CI 1  3.43 8.6 HS2
 4 84  128  2.26-3 -36 19.0 0.40  1,109 14.00-4 -32 12.6   +CI 1  1.25 11.1 TS 
 5 87  230  3.01-4 -31 13.1 0.30  1,339 17.01-4 -29 12.7   +CI 1  1.59 8.6 TS 
 6 95  482  4.13-3 -13  8.7     1,821 21.14-3 -23 11.7   +BA42  3.31 7.3 YN 
 7 93  194  2.13-2 -16 11.4     2,015 23.27-3 -22 11.6   -AKR1  1.45 9.0 YN 
 8 121  359  4.34-5 -29 12.7 0.40  2,374 28.01-4 -22 11.8   -CI 1  2.44 7.6 JN3
 9 77  240  2.24-4 -14 10.0     2,614 30.25-3 -20 11.6       1.58 8.2 YN 
10 56  357  3.57-3 -25 11.1     2,971 34.22-3 -20 11.6       2.44 7.7 BH2
11 123  250  2.42-3 -22 10.8     3,221 37.04-3 -20 11.5   -CI 1  2.01 8.1 MV 
12 100   84  0.47-4 -28  9.3     3,305 37.51-3 -20 11.5   +CI 1  0.35 6.9 Siv
Mål    115  0.28-2 -11  4.1     3,420 38.19-3 -20 11.2   +CI 1  0.23 3.3 PW 
3,420 38.19-3 -22 11.2 2.50 27.21 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 Suz-10-CI 4 Suz-13-CI 5 Suz-4-CI 6 Suz-14-BA4-5-CI 7 AKR-6-Suz-29-CI-26-BA4 8 CI -6-Suz 9 CI -16-Suz 10 CI -16-Suz 11 CI -3-Suz 12 Suz-0-CI