SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
4 Utg(3) Eva Olofsson (Ninna Smith 41.34)  starttid: 18.18.04 Utg:38,52.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  260  5.07-3  19.7      260  5.07-3  19.7       3.49 14.7 VN 
 2 36  230 20.22-3  88.6      490 25.29-3  52.0       5.46 25.1 NS2
 3 37  250 31.58-3  127. 18.00   740 57.27-3  77.6       3.57 15.8 NS2
 4 38  280             1,020               6.41 23.9 VN 
 5 52  370             1,390               4.43 12.7 NS2
 6 53  430             1,820               4.53 11.4 NS2
 7 55  350             2,170               3.59 11.4 VN 
Mål    370  9.26-3  25.5     2,540               2.24 6.5 NS2
2,540 66.53-3 26.3 18.00 36.12 14.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7