SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
4 2(3) Vira Nordh 45.08 (Ninna Smith 41.34)  starttid: 18.03.25 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  260  3.49-1  14.7      260  3.49-1  14.7       3.49 14.7 VN 
 2 36  230  7.04-2  30.7 1.10   490 10.53-2  22.2       5.46 25.1 NS2
 3 37  250  9.26-2  37.7 5.20   740 20.19-2  27.5       3.57 15.8 NS2
 4 38  280  6.41-1  23.9     1,020 27.00-2  26.5       6.41 23.9 VN 
 5 52  370  4.50-2  13.1     1,390 31.50-2  22.9       4.43 12.7 NS2
 6 53  430  5.45-2  13.4 0.40  1,820 37.35-2  20.7       4.53 11.4 NS2
 7 55  350  3.59-1  11.4     2,170 41.34-2  19.2       3.59 11.4 VN 
Mål    370  3.34-2  9.6     2,540 45.08-2  17.8       2.24 6.5 NS2
2,540 45.08-2 17.8 7.10 36.12 14.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 VN -73-NS2 3 4 NS2-16-VN 5 NS2-23-VN 6 NS2-75-VN 7 NS2-35-VN