SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
4 1(3) Ninna Smith 41.34 (tvåa Vira Nordh 45.08)  starttid: 18.05.14 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  260  4.31-2  17.4 0.40   260  4.31-2  17.4       3.49 14.7 VN 
 2 36  230  5.46-1  25.1      490 10.17-1  21.0       5.46 25.1 NS2
 3 37  250  3.57-1  15.8      740 14.14-1  19.2       3.57 15.8 NS2
 4 38  280 10.41-2  38.2 3.50  1,020 24.55-1  24.4       6.41 23.9 VN 
 5 52  370  4.43-1  12.7     1,390 29.38-1  21.3       4.43 12.7 NS2
 6 53  430  4.53-1  11.4     1,820 34.31-1  19.0       4.53 11.4 NS2
 7 55  350  4.39-2  13.3 0.30  2,170 39.10-1  18.0       3.59 11.4 VN 
Mål    370  2.24-1  6.5     2,540 41.34-1  16.4       2.24 6.5 NS2
2,540 41.34-1 16.4 5.00 36.12 14.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 VN -73-NS2 3 4 NS2-16-VN 5 NS2-23-VN 6 NS2-75-VN 7 NS2-35-VN