SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 10(10) Leif Olofsson 63.45 (Lina Larsson 31.58)  starttid: 18.17.38 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220 13.41-10 62.2 10.30   220 13.41-10 62.2       2.18 10.5 Lin
 2 33  420  7.37-6  18.1 2.20   640 21.18-10 33.3       3.46 9.0 Lin
 3 37  500  6.52-3  13.7     1,140 28.10-10 24.7       5.19 10.6 Lin
 4 40  670  7.24-4  11.0     1,810 35.34-10 19.7       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  6.08-9  20.4 1.40  2,110 41.42-10 19.8       3.15 10.8 Lin
 6 42   80  1.07-9  14.0 0.30  2,190 42.49-10 19.6       0.29 6.0 Jen
 7 40  270  5.25-10 20.1 2.10  2,460 48.14-10 19.6       2.20 8.6 Lin
 8 39  320  5.46-8  18.0 1.40  2,780 54.00-10 19.4       2.54 9.1 Lin
Mål    920  9.45-8  10.6     3,700 63.45-10 17.2       6.18 6.8 Lin
3,700 63.45-10 17.2 18.50 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8