SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 7(10) Catarina Carlsson 55.11 (Lina Larsson 31.58)  starttid: 18.17.53 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220  5.38-7  25.6 2.10   220  5.38-7  25.6       2.18 10.5 Lin
 2 33  420  6.20-4  15.1      640 11.58-4  18.7       3.46 9.0 Lin
 3 37  500  9.54-8  19.8 2.00  1,140 21.52-5  19.2       5.19 10.6 Lin
 4 40  670  7.40-5  11.4     1,810 29.32-5  16.3       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  8.19-10 27.7 3.30  2,110 37.51-7  17.9       3.15 10.8 Lin
 6 42   80  0.53-7  11.0 0.10  2,190 38.44-7  17.7       0.29 6.0 Jen
 7 40  270  3.18-6  12.2     2,460 42.02-7  17.1       2.20 8.6 Lin
 8 39  320  4.20-4  13.5     2,780 46.22-6  16.7       2.54 9.1 Lin
Mål    920  8.49-7  9.6     3,700 55.11-7  14.9       6.18 6.8 Lin
3,700 55.11-7 14.9 7.50 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8