SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
3 4(10) Atte Heikkilä 51.06 (Lina Larsson 31.58)  starttid: 17.35.36 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  220  4.39-4  21.1 1.30   220  4.39-4  21.1       2.18 10.5 Lin
 2 33  420 10.21-9  24.6 5.20   640 15.00-7  23.4       3.46 9.0 Lin
 3 37  500  7.05-4  14.2     1,140 22.05-6  19.4       5.19 10.6 Lin
 4 40  670  7.05-3  10.6     1,810 29.10-4  16.1       5.18 7.9 Lin
 5 41  300  4.32-3  15.1     2,110 33.42-4  16.0       3.15 10.8 Lin
 6 42   80  0.42-5  8.8     2,190 34.24-4  15.7       0.29 6.0 Jen
 7 40  270  3.03-5  11.3     2,460 37.27-4  15.2       2.20 8.6 Lin
 8 39  320  3.24-2  10.6     2,780 40.51-3  14.7       2.54 9.1 Lin
Mål    920 10.15-10 11.1     3,700 51.06-4  13.8       6.18 6.8 Lin
3,700 51.06-4 13.8 6.50 31.57 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8