SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
N 3(4) Vira Nordh 50.14 (Fredrik Westmark 39.44)  starttid: 17.11.37 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 49  486  8.38-4  17.8 2.10   486  8.38-4  17.8       5.43 11.8 FW 
 2 44  304  5.20-3  17.5      790 13.58-4  17.7       4.48 15.8 BA 
 3 40  714 15.35-3  21.8     1,504 29.33-3  19.6       13.55 19.5 FW 
 4 48  160  5.40-3  35.4 2.20  1,664 35.13-3  21.2       3.01 18.9 FW 
 5 96  362             2,026               4.55 13.6 BA 
 6 43  346 13.15-4  38.3 8.00  2,372 48.28-3  20.4       4.42 13.6 Eli
Mål    181  1.46-4  9.8     2,553 50.14-3  19.7       0.54 5.0 FW 
2,553 50.14-3 19.7 12.30 37.58 14.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6