SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
N 4(4) Elin Jerpedal 58.26 (Fredrik Westmark 39.44)  starttid: 18.01.24 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 49  486  6.50-3  14.1      486  6.50-3  14.1       5.43 11.8 FW 
 2 44  304  5.24-4  17.8      790 12.14-3  15.5       4.48 15.8 BA 
 3 40  714 25.28-4  35.7 8.50  1,504 37.42-4  25.1       13.55 19.5 FW 
 4 48  160  9.04-4  56.7 5.30  1,664 46.46-4  28.1       3.01 18.9 FW 
 5 96  362  5.36-3  15.5     2,026 52.22-3  25.8       4.55 13.6 BA 
 6 43  346  4.42-1  13.6     2,372 57.04-4  24.1       4.42 13.6 Eli
Mål    181  1.22-3  7.6     2,553 58.26-4  22.9       0.54 5.0 FW 
2,553 58.26-4 22.9 14.20 37.58 14.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6