SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
N 1(4) Fredrik Westmark 39.44 (tvåa Björn Almar 39.53)  starttid: 17.41.52 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 49  486  5.43-1  11.8      486  5.43-1  11.8   +BA 1  5.43 11.8 FW 
 2 44  304  4.56-2  16.2      790 10.39-1  13.5   +BA 1  4.48 15.8 BA 
 3 40  714 13.55-1  19.5     1,504 24.34-1  16.3   +BA 1  13.55 19.5 FW 
 4 48  160  3.01-1  18.9     1,664 27.35-1  16.6   +BA 1  3.01 18.9 FW 
 5 96  362  5.00-2  13.8     2,026 32.35-1  16.1   +BA 1  4.55 13.6 BA 
 6 43  346  6.15-3  18.1 1.20  2,372 38.50-2  16.4   -BA 1  4.42 13.6 Eli
Mål    181  0.54-1  5.0     2,553 39.44-1  15.6   +BA 1  0.54 5.0 FW 
2,553 39.44-1 15.6 1.20 37.58 14.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 FW -13-BA 2 FW -5-BA 3 FW -10-BA 4 FW -12-BA 5 FW -7-BA 6 BA -10-FW