Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 23(26) Christoffer Ohlsson Uddevalla OK 62.07 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.31  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 46 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  8.42-20 -40 26.4 3.20   330  8.42-20 -40 26.4       3.21 10.2 DBe
 2 131  300 20.05-26 -55 66.9 16.10   630 28.47-24 -53 45.7       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  4.11-19 -33 14.4 1.10   920 32.58-24 -52 35.8   -OBa1  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  5.53-11 -15 12.0     1,410 38.51-22 -46 27.6       3.26 7.0 DBe
 5 110  290 10.58-25 -54 37.8 7.00  1,700 49.49-23 -49 29.3       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.17-19 -28  8.6     2,080 53.06-23 -48 25.5       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  4.14-19 -29 11.8 0.20  2,440 57.20-23 -47 23.5       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  2.48-14 -20  8.2     2,780 60.08-23 -46 21.6       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  1.26-16 -29  7.5     2,970 61.34-22 -45 20.7       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.33-18 -30  4.6     3,090 62.07-23 -46 20.1       0.25 3.5 JEn
3,090 62.07-23 -46 20.1 28.00 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 ASk-25-COh 3 OBa-5-COh 4 COh-22-OBa 5 6 7 8 9