Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H12 14(26) Oskar Backlund Dalaportens OL 39.57 (Simon Sanderi Lidköp 23.04)  starttid: 10.49  
  Alla klasser D12 + U3 + Ö1 + H12 21 (58) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 88  330  4.37-8 -13 14.0      330  4.37-8 -13 14.0       3.21 10.2 DBe
 2 131  300  7.20-24 -46 24.4 3.50   630 11.57-16 -31 19.0       2.29 8.3 JEr
 3 137  290  2.56-9 -12 10.1      920 14.53-16 -27 16.2   +COh1  1.56 6.7 SSa
 4 102  490  6.20-12 -18 12.9 1.40  1,410 21.13-11 -17 15.0       3.26 7.0 DBe
 5 110  290  3.42-9 -16 12.8 0.20  1,700 24.55-9 -15 14.7       2.26 8.4 JEr
 6 115  380  3.09-15 -22  8.3 0.20  2,080 28.04-9 -15 13.5       2.04 5.4 DBe
 7 121  360  4.02-17 -26 11.2 0.40  2,440 32.06-9 -16 13.2       2.26 6.8 DBe
 8 126  340  4.41-22 -46 13.8 2.20  2,780 36.47-13 -20 13.2       1.45 5.1 DBe
 9 138  190  2.38-25 -54 13.9 1.20  2,970 39.25-14 -21 13.3       0.55 4.8 DBe
Mål    120  0.32-14 -22  4.4     3,090 39.57-14 -21 12.9       0.25 3.5 JEn
3,090 39.57-14 -21 12.9 10.30 21.13 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 OBa-5-COh 4 COh-22-OBa 5 6 7 8 9