VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 15(29) Emelie Svalin 64.06 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 17.48.36 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.55-14 10.6      370  3.55-14 10.6       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  4.28-20 12.1      740  8.23-13 11.3       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  7.05-27 17.7 2.10  1,140 15.28-24 13.6       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.41-13  7.8     1,610 19.09-22 11.9       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  6.16-27 13.9 1.30  2,060 25.25-22 12.3       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.02-10 12.3     2,470 30.27-20 12.3       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  7.23-23 14.5 2.20  2,980 37.50-20 12.7       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.54-21 12.8 1.00  3,440 43.44-21 12.7       3.51 8.4 JN 
 9 60  940  9.33-11 10.2     4,380 53.17-20 12.2       7.27 7.9 UB2
10 54  620  7.56-15 12.8 1.40  5,000 61.13-18 12.2       4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.53-13  7.2     5,400 64.06-15 11.9       2.15 5.6 BC 
5,400 64.06-15 11.9 8.40 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10