Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 17(20) Lina Larsson 103.14 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.39.34 
  Alla klasser VAC + Ö 27 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  8.11-18 -27 34.1 5.40   240  8.11-18 -27 34.1   +LF21  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  8.05-17 -26 27.9 5.20   530 16.16-18 -27 30.7   +LF21  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320 10.45-18 -27 33.6 7.20   850 27.01-18 -27 31.8   +LF21  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 22.24-16 -25 23.6     1,800 49.25-17 -26 27.5   +LF21  -2.00 -2. BS 
 5 55  350 15.20-19 -28 43.8 14.00  2,150 64.45-19 -28 30.1   +LF21  1.21 3.9 BS 
 6 46  320 10.40-20 -29 33.3 10.40  2,470 75.25-19 -28 30.5   +LF21  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  4.47-16 -25 28.1 4.10  2,640 80.12-17 -26 30.4   +LF21  0.39 3.8 BS 
 8 58  400 10.45-14 -21 26.9     3,040 90.57-17 -26 29.9   +LF21  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  9.32-19 -28 17.7 8.40  3,580 100.29-17 -26 28.1   +LF21  0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.45-16 -24  9.5     3,870 103.14-18 -27 26.7   -LF21  0.55 3.2 BS 
3,870 103.14-17 -27 26.7 55.50 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Lin-0-LF2 2 Lin-2-LF2 3 Lin-2-LF2 4 Lin-5-LF2 5 Lin-6-LF2 6 Lin-0-LF2 7 Lin-3-LF2 8 Lin-4-LF2 9 Lin-2-LF2