Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K
VAC 16(20) Lisa Forsmark 103.12 (Sören Knuts 46.18)  starttid: 17.39.34 
  Alla klasser VAC + Ö 26 (29) Per Eriksson 40.28
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  240  8.11-18 -27 34.1 5.40   240  8.11-18 -27 34.1   -Lin1  2.26 10.1 JÅS
 2 52  290  8.07-18 -27 28.0 5.30   530 16.18-19 -28 30.8   -Lin1  2.36 9.0 JÅS
 3 53  320 10.45-18 -27 33.6 7.20   850 27.03-19 -28 31.8   -Lin1  3.21 10.5 JÅS
 4 54  950 22.27-17 -26 23.6     1,800 49.30-19 -28 27.5   -Lin1  -2.00 -2. BS 
 5 55  350 15.21-20 -29 43.9 14.00  2,150 64.51-20 -29 30.2   -Lin1  1.21 3.9 BS 
 6 46  320 10.34-19 -28 33.0 10.30  2,470 75.25-19 -28 30.5   -Lin1  0.02 0.1 BS 
 7 57  170  4.50-17 -26 28.4 4.10  2,640 80.15-18 -27 30.4   -Lin1  0.39 3.8 BS 
 8 58  400 10.46-15 -22 26.9     3,040 91.01-18 -27 29.9   -Lin1  0.15 0.6 BS 
 9 49  540  9.30-18 -27 17.6 8.40  3,580 100.31-18 -27 28.1   -Lin1  0.47 1.5 BS 
Mål    290  2.41-14 -22  9.3     3,870 103.12-17 -26 26.7   +Lin1  0.55 3.2 BS 
3,870 103.12-16 -26 26.7 55.50 10.22 2.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Lin-0-LF2 2 Lin-2-LF2 3 Lin-2-LF2 4 Lin-5-LF2 5 Lin-6-LF2 6 Lin-0-LF2 7 Lin-3-LF2 8 Lin-4-LF2 9 Lin-2-LF2