Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 11(11) Lina Andersson 41.40 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 17.36.24 
  Alla klasser VAC + Ö 21 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620  6.54-11 -27 11.1 2.50   620  6.54-11 -27 11.1   +ÅA 1  2.45 4.4 PJ 
 2 52  170  2.20-6 -11 13.7      790  9.14-10 -24 11.7   +ÅA 1  1.45 10.3 MS5
 3 53  330  2.35-8 -19  7.8     1,120 11.49-10 -24 10.6   +ÅA 1  1.52 5.7 MS5
 4 54  460  4.25-5 -12  9.6     1,580 16.14-10 -21 10.3   +ÅA 1  3.20 7.2 MS5
 5 55  410  4.17-8 -11 10.4     1,990 20.31-8 -19 10.3   +ÅA 1  2.53 7.0 JN 
 6 46  560  6.54-10 -24 12.3 1.50  2,550 27.25-8 -19 10.8   +ÅA 1  3.23 6.0 MS5
 7 57  500  5.32-8 -20 11.1 0.20  3,050 32.57-8 -19 10.8   +ÅA 1  3.29 7.0 MS5
 8 58  700  6.48-9 -18  9.7 0.40  3,750 39.45-9 -19 10.6   +ÅA 1  4.08 5.9 MS5
Mål    140  1.55-8 -14 13.7     3,890 41.40-11 -21 10.7   +ÅA 1  1.26 10.2 UJ 
3,890 41.40-11 -21 10.7 5.40 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LA5-8-ÅA 2 LA5-6-ÅA 3 LA5-9-ÅA 4 LA5-10-ÅA 5 LA5-6-ÅA 6 LA5-6-ÅA 7 LA5-7-ÅA 8 LA5-6-ÅA