Almagärdet, Slätthult 2009-04-06  Banläggare: Waerns
Ö 7(11) stefan winblad 36.00 (Martin Schagerlid 26.18)  starttid: 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  620                620                 2.45 4.4 PJ 
 2 52  170                790                 1.45 10.3 MS5
 3 53  330               1,120                 1.52 5.7 MS5
 4 54  460               1,580                 3.20 7.2 MS5
 5 55  410               1,990                 2.53 7.0 JN 
 6 46  560               2,550                 3.23 6.0 MS5
 7 57  500               3,050                 3.29 7.0 MS5
 8 58  700               3,750                 4.08 5.9 MS5
Mål    140 36.00     257.     3,890 36.00-7 -11  9.3       1.26 10.2 UJ 
3,890 36.00-7 -11 9.3 25.01 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8