Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC Utg(16) Peter Johansson (Sören Knuts 55.26)  starttid: 18.16.46 Utg:58,59.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.59-11 -17 12.5      400  4.59-11 -17 12.5       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  8.20-15 -22 13.2 0.50  1,030 13.19-14 -20 12.9       4.30 7.1 PE 
 3 53  620 13.33-15 -22 21.9     1,650 26.52-15 -22 16.3       6.21 10.2 JH 
 4 54  460 10.19-12 -20 22.4 3.20  2,110 37.11-14 -21 17.6       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  4.24-12 -19 24.4     2,290 41.35-14 -21 18.2       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  6.19-10 -17 15.0     2,710 47.54-13 -20 17.7       3.45 8.9 JH 
 7 57  440 10.49-16 -25 24.6 1.50  3,150 58.43-14 -21 18.6       4.13 9.6 PE 
 8 58  220               3,370                 2.57 13.4 UJ 
 9 59  450               3,820                 5.55 13.1 PE 
10 60  230               4,050                 3.40 15.9 PE 
Mål    470 18.05-15 -24 38.5     4,520                 3.37 7.7 JH 
4,520 76.48-16 17.0 6.00 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10